Straks-påbud er ophævet

Arbejdstilsynet er tilfredse med ændringer hos Regionshospitalet Randers

Arbejdsmiljøproblemer på Regionshospitalet Randers gjorde den 6. marts, at hospitalet modtog et straks-påbud om at få ændret nogle af de sundhedsskadelige effekter.

Se: Nye påbud til hospital

Dette påbud er nu fjernet.

Et kontrolbesøg torsdag gav ros til akutafdelingen for at have iværksat konstruktive initiativer, der har afhjulpet problemerne i stort omfang.

- Vi er glade og lettede over Arbejdstilsynets afgørelse. Det har været et stort pres for mange medarbejdere, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at anerkende det store arbejde med at implementere de mange nye tiltag i samarbejde med hele hospitalet, siger ledende overlæge Susanne Deutsch, Akutafdelingen

Glæden over ophævelsen af straks-påbuddet er også stor i Hospitalsledelsen.

- God trivsel har stor betydning for både personale og patienter. At den negative spiral er vendt betyder, at personalet nu får overskud til at tænke fremad. Jeg vil gerne takke hele huset for en stor indsats for at løse problemerne. Vi har nu alle et medansvar for, at den positive udvikling fortsætter, siger sygeplejefaglig direktør Marianne Jensen.