Tilskud til høreapparater dræner kommunekasser

Omstridt tilskudsordning til høreapparater dræner kommunekasserne. Århusiansk rådmand vil have ordningen lavet om.

Landets kommuner kræver nu en omstridt tilskudsordning til høreapparater ændret. Ordningen, der har fungeret i ti år, dræner simpelthen de kommunale kasser.

- Hvis hensigten var at gøre den offentlige sektor ringere og den private rigere, er det lykkedes. Men hvis hensigten var at korte ventetiderne ned til gavn for patienterne, er ordningen en fiasko, siger Dorthe Laustsen (SF), rådmand i Århus Kommune.

Hun bakkes op af Aabenraas borgmester, Tove Larsen (S), der er formand for social- og sundhedsudvalget i Kommunernes Landsforening (KL).

- Vi har fra KL's side flere gange rejst problemet over for socialministeren, men det hjælper ikke noget. Der er selvfølgelig meget ideologi med i det fra regeringens side - det her område skal ud til de private. Men vi kan ikke blive ved med at udrede så mange penge. De skal jo tages fra andre områder på vore budgetter, siger Tove Larsen.

<b>Blev indført under Nyrup-regeringen</b>
Tilskudsordningen blev indført under Nyrup-regeringen i 2000 for at afkorte ventetiderne til de offentlige høreklinikker.

Folk, der skulle have et høreapparat, fik mulighed for at vælge mellem en offentlig og en privat klinik. Valgte de den private løsning, fik de et tilskud med fra deres kommune.

Tilskuddet udgjorde oprindelig 3.000 kroner, men er i dag vokset til 6.230 kroner. Og ordningen har udløst et sandt boom i antallet af private høreklinikkerI 2001 var der 41 af disse klinikker - i dag er der 145. Men ventelisterne til de offentlige klinikker er der stadig. I Århus er ventetiden således på 62 uger.

- Et af problemerne er, at vi ikke kan holde på personalet - de går til de private klinikker, hvor de får mere i løn. Så stiger vore ventelister yderligere, og så har vi en ond cirkel, siger Tove Larsen.

Indenrigs- og socialminister Karen Ellemann (V) har imidlertid ingen planer om at revidere eller skrotte tilskudsordningen.

- Jeg glæder mig over, at frit valgs-ordningen på høreapparater sikrer, at borgerne kan få udleveret høreapparat på en smidig og fleksibel måde uden om ventelisterne i det offentlige system. Og samlet set er der ikke noget, der peger i retning af, at der vil være en besparelse i at udlevere alle høreapparater i offentligt regi frem for i privat, siger Karen Ellemann.

<i>Kilde: Politiken</i>