Rekord for Randers Havn

Mere end 1,6 millioner tons gods er i det forgangne år lastet og losset på Randers Havn og det er rekord.

Havnen i Randers fortsætter sin rivende udvikling.

Mens vandet i Randers Fjord løber i nogenlunde samme tempo som altid, har trafikken på fjorden med gods til og fra Randers Havn været støt stigende og 2007 satte igen nye rekorder for godsmængden på Danmarks eneste flodhavn.

Men den væksten skaber også udfordringer.

- Det er klart at en stigning på 6-700.000 tons over en kort årrække stiller store krav til fleksibilitet og planlægning fra havnen og dens brugere og samtidig oplever vi stadig stor interesse fra virksomheder der er interesseret i at etablere sig på havnen, fortæller direktør på Randers Havn, John Morgen i en pressemeddelelse.