Randers gav ulovlig dispensation

Naturklagenævnet underkender Randers Kommunes dispensation til byggeri 10 meter fra Svejstrup Bæk.

Det var ulovligt, da Randers Kommune gav dispensation til, at der kunne bygges ned til Svejstrup Bæk. Det har Naturklagenævnet afgjort, oplyser Østjyllands Radio.

Ifølge naturbeskyttelsesloven må der ikke bygges indenfor en afstand af 150 meter fra søer eller vandløb, der er registreret med en beskyttelseslinie.

Randers Kommune valgte at give dispensation, så der kunne bygges fire parcelhuse ti meter fra Svejstrup Bæk.

Danmarks Naturfredningsforening klagede over kommunens dispensation til Naturklagenævnet, og nævnet har nu afgjort, at Randers Kommune handlede i strid med loven.