Pædagoger glemte barn

Mor måtte bryde dør op for at komme ind til sit barn, som var efterladt alene i lukket vuggestue.

Imens et barn stadig lå og sov i institutionens krybberum, lukkede personalet i Vuggestuen Kloden på Gudrunsvej i Gjellerup tirsdag eftermiddag institutionen og gik hjem, selv om det endnu ikke var lukketid.

Da moderen lidt senere kom for at hente sit barn, blev hun mødt af en lukket dør. Hun kontaktede sygehus og politi, der forhørte sig videre hos Århus Kommunes Børn- og Ungevagt.

Men først da moderen hen på aftenen hørte barnegråd inde fra den lukkede institution, fik hun vished for, at barnet var derinde. Sammen med en veninde brød hun en dør op til vuggestuen, så hun kunne blive genforenet med sit barn.

Århus Kommune overvejer nu hvilke repressalier, der skal sættes i værk overfor institutionens personale. Personalet har klart overtrådt de interne regler.