Mangelfuld rådgivning koster dyrt

Mangelfuld rådgivning omkring køb af obligationer tvinger nu Sparekassen Kronjylland i Randers til at betale erstatning.

Vicevært Axel Bachmann fra Ebeltoft har fået Pengeinstitutankenævnetets ord for, at han blev udsat for dårlig og mangelfuld rådgivning. Nu får han 440.000 tilbage fra Sparekassen Kronjylland.

Det kronjyske pengeinstitut rådede i 2007 Axel Bachmann og flere andre kunder til at investere i såkaldte Scadinotes-obligationer. Men så kom finanskrisen og værdien af obligationerne faldt til 0 kroner.

- Det er jo lidt mærkeligt at glæde sig over at få sine egne penge tilbage. Men det var faktisk en rigtig dejlig fornemmelse, forklarer Axel Bachmann til TV 2 | ØSTJYLLAND.

Men afgørelsen får ifølge Sparekassen Kronjyllands direktør, Ove Knudsen, ikke direkte betydning for de måske op mod 150 kunder, der også føler sig vildledt af sparekassen.

- Alle kundernes sager er individuelle, og det er ud fra individuelle forhold, vi bedømmer sagerne. Hvis vi tager udgangspunkt i den konkrete sag, så kigger vi selvfølgelig meget nøje på den. Men i og med at det ikke er en enstemmig afgørelse fra ankenævnets side, så kan vi ikke se nogen direkte linje i det. Og heller ikke nogen direkte linje, vi kan bruge i de andre sager, siger Ove Knudsen til TV 2 | ØSTJYLLAND.

Du kan se et tv-indslag om sagen ved at klikke i boksen ovenfor til højre.