Iltsvind i Århus Bugt

Seneste målinger fra Århus Amts Sø- og Havafdeling har registreret et faldende iltindhold ved bunden i hele i bugten.

Efter de seneste ugers varme vejr er der igen iltsvind i Århus Bugt. Især i den kystnære, vestlige del af bugten er iltsvindet kraftigt og allerede nede på under 2 miligram per liter vand flere steder. Det skriver JP Århus.Hvis vejret ikke vender, frygter havbiolog ved Århus Amt, Helene Munk Sørensen, en gentagelse af sidste års kraftige iltsvind, hvor der var omfattende bunddyrsdød og flere tilfælde af fiskedød.Ilstsvindet skyldes, at det solrige, varme vejr kombineret med stigende tilførsler af næringssalte har givet gode vækstbetingelser for alger, som bruger meget ilt, når de falder til bunden og rådner.