Dyrlæger frifundet

Vestre Landsret frikendte onsdag syv århusianske dyrlæger for ulovligt prissamarbejde. Opdateret.

De syv århusianske dyreklinikker var tiltalt for at bryde konkurrenceloven ved at have aftalt priser på en række ydelser i forbindelse med deres vagtsamarbejde, Dyrlægevagten.

Ved byretten blev de kendt skyldige og hver dømt til at betale 75.000 kroner i bøde, men onsdag kom Vestre Landsret altså med en anden afgørelse:

Alle syv klinikker frifindes.

- Vi er meget glade for at have fået medhold i Landsretten. Vi kunne ikke acceptere den tidligere afgørelse, fordi den var dybt urimelig. Vores ønske og udgangspunkt var at lave den bedste vagtordning. En ordning, som er nem at gennemskue og optimal for dyr og kunder - både fagligt, servicemæssigt og økonomisk, skriver dyrlægerne i en pressemeddelelse.

Det var Konkurrencestyrelsen, der rejste sagen, efter TV 2 | ØSTJYLLAND i 2007 kunne dokumentere, at dyrlægernes priser lå særdeles tæt på hinanden.

- Vi tager dommen til efterretning. Sagen er speciel, og dommen ændrer derfor ikke ved, at prisaftaler generelt er ulovlige, og noget vi ser meget alvorligt på, siger Konkurrencestyrelsens direktør Agnete Gersing.

I rettens afgørelse hedder det blandt andet at:

<i>"...an­kla­ge­myn­digheden ik­ke har godt­gjort, at en eventuel sam­ord­net praksis ved­rø­ren­de vagthonorar inden for de tiltaltes sam­arbejde i Dyr­læge­vagten har haft til formål el­ler følge at begrænse kon­kur­ren­cen mellem de tiltal­te, jf. kon­kur­rence­lovens § 6, stk. 1, jf. stk. 3."</i>

Se pressemeddelelse fra Vestre Landsret