16-årige skal stemme

Politikere i Silkeborg Kommune er klar til at lade unge under 18 stemme ved kommunalvalg.

Flere byrådspolitikere i Silkeborg er åbne overfor at lade 16-17 årige stemme ved et prøvevalg i forbindelse med byrådsvalget til november. Det skriver Midtjyllands Avis torsdag.

Et flertal i Folketingets kommunaludvalg vil have undersøgt muligheden for at sænke valgretsalderen fra 18 år til 16 år, og i flere kommuner er der overvejelser om at arrangere særlige prøvevalg for de 16-17 årige.

I Køge Kommune har man allerede truffet beslutning om, at unge ned til 16 år skal have mulighed for at sætte kryds.

Også unge i Silkeborg Kommune skal måske til stemmeurnerne.

- Det kunne være sjovt at se effekten af det og på den måde få et indblik i, hvad de unge går op i. I folkeskoler, gymnasiet og handelsskolen bliver der allerede lavet prøveafstemninger, og det kunne måske være en mulighed at lave et valg for alle kommunens unge, siger Frank Borch-Olsen, gruppeformand for De Konservative, der er klar til at gå videre med ideen.