- Det er da noget lort: Jobcentre får kritik fra læger og psykologer

Det er helt tilfældigt, hvordan lægeattester og psykologerklæringer bliver brugt i jobcentrene. Sådan oplever lægerne og psykologerne det i hvert fald, og det dur ikke.

Der er alt for store forskelle på, hvordan kommunerne bruger udtalelser fra læger og psykologer i forbindelse med jobcentersager. Sådan lyder kritikken nu fra både Dansk Psykolog Forening og Dansk Selskab for Almen Medicin, DSAM.

- Det er da noget lort, ikke også? Så er det jo tilfældigt, hvilket forløb man får, og det bidrager til utrygheden hos borgeren, siger Bolette Friedrichsen, der er formand for Dansk Selskab for Almen Medicin og praktiserende læge i Hobro.

Når en borger er tilknyttet jobcentret og har andre problemer end ledighed – eksempelvis fysiske eller psykiske problemer – vil der i mange tilfælde være et krav om, at jobcentret allierer sig med borgerens praktiserende læge eller en psykolog for at få afklaret, hvad borgeren kan holde til.

quote Det betyder døde og sårede.

Bolette Friedrichsen, formand, DSAM

Derfor udfærdiger læger og psykologer massevis af attester og erklæringer til jobcentrene.

- Det er selvfølgelig rigtig frustrerende for de dygtige og engagerede psykologer, når de kan se, at noget, de har puttet meget arbejde i – og som har været rigtig hårdt for borgeren – ikke bliver taget alvorligt, siger Dea Seidenfaden, der er fungerende forperson for Dansk Psykolog Forening.

Begge organisationer understreger, at der er kommuner, hvor samarbejdet fungerer upåklageligt, og der bliver lyttet til deres anbefalinger.

0 procents chance

Problemet er bare, at der er en stor grad af tilfældighed, alt efter hvilken kommune eller sagsbehandler der modtager attesterne.

- Der er ikke nogen ensartet brug af lægeattester på tværs af de her jobcentre. Noget er meningsløst tidsrøveri, og noget giver rigtig god lægefaglig mening, hvor jeg har indtryk af, at det bliver læst og hørt. Men det er så uforudsigeligt, hvornår det virker og ikke virker, siger formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, Bolette Friedrichsen.

quote Både borgeren, men også fagpersonens tid og energi er brugt helt unødvendigt.

Dea Seidenfaden, fungerende forperson, Dansk Psykolog Forening

Hverken psykologer eller læger har det endelige ord, når det kommer til, hvad en borgers næste forløb bliver i jobcentret. Det er en tværfaglig beslutning, hvor jobcentrene trækker på forskellige afdelinger i kommunen for at give så fyldestgørende et billede som muligt.

Og det er helt naturligt, at læger og psykologers vurdering indgår som et delelement, mener Dea Seidenfaden. Af og til bliver de dog direkte adspurgt, hvad de mener sandsynligheden er for, at en arbejdsprøvning bliver vellykket.

- Så svarer vi i nogle tilfælde nul procent, og borgeren bliver alligevel sendt i arbejdsprøvning. Der er vi ude i sådan en fuldstændig absurd situation, hvor både borgeren, men også fagpersonens tid og energi er brugt helt unødvendigt, siger hun. 

Den situation var Helle Thygesen blandt andet ude for i Favrskov Kommune, hvor en psykolog vurderede chancen for en succesfuld arbejdsprøvning til at være 0,01 procent. Alligevel blev hun tilkendt et nyt forløb. 

Dea Seidenfaden kender ikke den konkrete historie om Helle Thygesen. 

- Det kræver selvfølgelig et stærkt tværfagligt samarbejde ude i kommunerne og få lavet den bedste plan og de bedste aftaler i forhold til borgerens liv. Det mener jeg netop, man gør ved at lægge de erklæringer og udtalelser til grund, som man selv som kommune har indhentet, siger Dea Seidenfaden.

Kalder på en reform

Både Dansk Selskab for Almen Medicin og Dansk Psykolog Forening er en del af VærdigReform, der er et samarbejde mellem 66 faglige og sociale organisationer, der vil have lavet beskæftigelsessystemet om, grundet reformen fra 2013, hvor ressourceforløb blandt andet blev opfundet.

Bolette Friedrichsen er ny formand for Dansk Selskab for Almen Medicin. Selskabets formål er blandt andet at repræsentere faget almen medicin i relevante nationale og internationale fora.
Bolette Friedrichsen er ny formand for Dansk Selskab for Almen Medicin. Selskabets formål er blandt andet at repræsentere faget almen medicin i relevante nationale og internationale fora.

Og netop en reform er nødvendig, mener Bolette Friedrichsen. Hun har et godt samarbejde med Hobro Kommune, hvor hendes lægepraksis ligger, men har igennem sin karriere set for mange langtrukne og håbløse forløb.

- Det betyder døde og sårede. Det er jo gode intentioner, der ligger bag lovgivningen, men sagsbehandlerne arbejder i nogle rammer, hvor de ikke har mulighed for at udfolde deres faglighed til gavn for patienten, siger Bolette Friedrichsen.

TV2 ØSTJYLLAND ville gerne have interviewet Peter Rahbæk Juel (S), der er formand for Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalget hos Kommunernes Landsforening samt borgmester i Odense om kritikken. 

Det har desværre ikke været muligt.