Ulækkert: Spritnyt søbad var forurenet med afføringsbakterier

Søbadet i Skanderborg by, der blev indviet i juni måned, viser sig nu at have været voldsomt forurenet af enterokokker kort inden åbningen.

Der var lutter glæde og politikere i badetøj, da Skanderborg Kommune sidst i juni indviede kommunens ny søbadeanlæg ved Kulturhuset i Skanderborg by. 

Reaktionen havde dog muligvis været en anden, hvis de glade badegæster havde vidst, at der blot 10 dage inden åbningen af det 28 millioner kroner dyre søbad var fundet afføringsbakterier i søen.

Målinger viste nemlig, at vandet i søen var voldsomt forurenet af enterokokker, der stammer fra afføring.

quote Dermed er der mulighed for, at der kan være alle mulige bakterier og virus i vandet, som kan give sygdomme.

Skriftligt svar fra Statens Serum Institut

Spildevandsrør nær søbadet

TV2 ØSTJYLLAND kan fredag afsløre, at niveauet af enterokokker var 15 gange højere end det tilladte i den målte periode. 

Det er uvist, hvor de sundhedsskadelige enterokok-bakterier kommer fra. Der er dog flere overløbsrør fra byens spildevandssystem placeret i umiddelbar nærhed af de nye søbad.

Sker der ved eksempelvis kraftig regn en overlastning af byens kloaknet og rensningsanlæg, kan en blanding af regnvand og spildevand altså løbe ud i søen nær søbadet. 

Skanderborg Forsyning, der er ansvarlig for kommunens kloakering, afviser dog over for TV2 ØSTJYLLAND, at der har været overløb til søen op til de kritiske målinger i juni. 

Men forsyningsselskabet kan samtidig ikke forklare forureningen. 

Mulighed for sygdomme

I en mail fra Statens Serum Institut til TV2 ØSTJYLLAND lyder det: 

'Fund af enterokokker er indikation på fækal forurening, dvs. fundet tyder på, at der er kommet kloakvand i badevandet. Dermed er der mulighed for, at der kan være alle mulige bakterier og virus i vandet, som kan give sygdomme.'

Det er på kortet markeret, hvor overløbsrørene fra Skanderborgs spildevandssystem er placeret.
Det er på kortet markeret, hvor overløbsrørene fra Skanderborgs spildevandssystem er placeret.

Opdagelsen af den kortvarige enterokok-forurening i Skanderborg Sø kommer efter TV2 ØSTJYLLANDS afsløring af manglende godkendelse af flere af Skanderborg Forsynings overløbstilladelser

Borgmester Frands Fisher (S) afviser dog, at fejl eller mangler ved det kommunale kloaknet skulle være årsag til sundhedsskadelige enterokok-udslip til Skanderborg Sø.  

- Det sker jo også i København og i Aarhus, og det er vigtigt, at vi følger badevandskvaliteten hele tiden, udtaler han. 

Kan borgerne i Skanderborg være sikre på, at der ikke er enterokokker i vandet, næste gang de hopper i søbadet?

- De kan være helt sikre på, at embedslægen har vurderet, at vandet er i orden. Det vil sige, at man vurderer de vandprøver, der bliver taget, og hvis vandkvaliteten er inden for de normer, der er, så bliver vandet åbent, og så kan man bade og være tryg ved det.