Spildevandssag: Løsning ligger flere år ude i fremtiden

Den ulovlige udledning af urenset spildevand er ifølge Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsyning ikke sådan lige at få lovliggjort. Det kan tage helt op til fire år, før alt er på plads.

Efter TV2 ØSTJYLLAND i begyndelsen af ugen kunne afsløre, at der ulovligt bliver udledt urenset spildevand mindst 80 steder i Skanderborg Kommune, reagerer kommunen og Skanderborg Forsyning nu.

- Det er ikke sådan, at der ikke har været styr på det. Der har bare ikke været en opfattelse af, at man ikke måtte, siger Per Grønvald, administrerende direktør i Skanderborg Forsyning til TV2 ØSTJYLLAND.

- Nu ligger der en handlingsplan for, hvordan tingene bliver bragt i orden, konstaterer han.

Han henviser til, at Skanderborg Forsyning og Skanderborg Kommune i august har sendt en plan til Miljøstyrelsen for at få styr på de manglende tilladelser til udledning af spildevandet.

Erkender efterslæb

- Skanderborg Kommune har ligesom mange andre kommuner en udfordring med at få spildevandsudledninger lovliggjort. Det ændrer ikke ved, at det er både ærgerligt og beklageligt, at vi har et efterslæb, lyder det fra chef for Plan, Teknik og Miljø i Skanderborg Kommune Jonas Kroustrup i pressemeddelelsen.

Han forklarer blandt andet efterslæbet med, at godkendelse af spildevandsudledningerne er blevet en mere omfattende og kompleks opgave end tidligere, hvor det var tilstrækkeligt at beskrive udledningerne i Spildevandsplanen.

Kan tage flere år

Det er tilsyneladende ikke bare lige til at få styr på tilladelserne. Det tager tid at få overblik over, hvor tilladelserne mangler, fortæller Per Grønvald.

- Vi arbejder løbende med det og er meget ydmyg over for opgaven, men der er mange ting, som skal tages hensyn til. Vi skal ansøge, sagsbehandlingen hos kommunen tager tid og vi skal have bedre data fra overløbene, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

I pressemeddelelsen fremgår det, at der kan gå flere år, inden man er i mål med at lovliggøre alle spildevandsudledningerne.

- Allerede næste år har vi forventeligt formalia på plads for 40 pct. af udledningerne. Et forsigtig bud er, at vi er helt i mål med at lovliggøre alle spildevandsudledninger i 2025, siger Jonas Kroustrup.

Toiletpapir og andet hænger i træerne langs vandløbet efter et regnskyld.
Toiletpapir og andet hænger i træerne langs vandløbet efter et regnskyld. Foto: Miljøstyrelsen

Udfordringerne i Hørning er håndteret

TV2 ØSTJYLLAND har konkret beskrevet problemer med udledningen af urenset spildevand ved Mosehuset i Hørning. Ifølge pressmeddelelsen er der taget hånd om problemet.

- Vi har haft problemer med et overløb i Hørning tæt ved Mosehuset. Et defekt ristesystem betød desværre, at toiletpapir og andet blev ledt ud i vandløbet. Der blev hurtigt etableret nye godsriste, en ny overløbsalarm, indført øget tilsyn med bygværket og udløbsstedet. Området omkring udledningen blev også indhegnet, siger Per Grønvald.

- Der har ikke været problemer med ristene siden, men der kan fortsat blive udledt fortyndet spildevand ved voldsomme regnskyl ved institutionen. Vi følger selvfølgelig situationen og er klar til at lave midlertidige foranstaltninger, hvis behovet skulle opstå. Hvis der er forældre som er utrygge ved, at deres børn færdes nær vandløbet, går vi meget gerne i dialog med dem.