Toiletpapir og afføring: Urenset spildevand løber ulovligt ud ved legeplads

Tæt på en fritidsordning har Skanderborg Kommune ulovligt udledt urenset spildevand ud i et vandløb. Manglende udledningstilladelser er en bombe, skriver ansat i kommunen.

Mosehuset i Hørning i Skanderborg Kommune bliver flittigt besøgt af elever fra den lokale Bakkeskolen. 

Her kan de opleve naturen helt tæt på, men lidt længere oppe ad et vandløb også konsekvenserne af urenset spildevand ledt direkte ud i naturen.

På en strækning på 30 meter og i 70 centimeters højde, er der fundet toiletpapir og andre ting fra en kloak, som normalt bliver sorteret fra på et rensningsanlæg. 

TV2 ØSTJYLLAND kan via en aktindsigt i mailkorrespondancer mellem flere ansatte i Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsyning afsløre, at der flere steder i kommunen ikke er styr på, hvor det beskidte spildevand havner - og at det sejler med tilladelserne.

Hvis det regner meget, så kan spildevand blive ledt uden om renseanlægget og direkte ud i naturen. 

Det er sket i Hørning tæt ved Mosehuset, hvor indskolingsbørn har udeskole og SFO.

- Overløbet sker til et offentligt tilgængeligt område, og vi mener, der er tale om voldsom uhygiejniske forhold, skriver afdelingslederen for Klima, Vand og Natur i Skanderborg Kommune i en intern mail til Skanderborg Forsyning og chefen for Plan, Teknik og Miljø i november 2020.

Toiletpapir og andet som er fundet ved vandløbet tæt på udeskole i Hørning.
Toiletpapir og andet som er fundet ved vandløbet tæt på udeskole i Hørning. Foto: Miljøstyrelsen

Herefter gik kommunen i gang med at sikre området. Derfor blev der senere sat et hegn op, så legende børn og andre ikke havde fri adgang ned til det forurenede vand.

Vandet indeholder såkaldt ristegods, som man kalder alle de ting, som bliver smidt i toilettet og skal sorteres fra via et renseanlæg.

Årsagen til at der var blevet udledt var, at sensoren til et kamera-alarmeringssystem var gået i stykker under et batteriskift i september og november 2019.

quote Jeg synes, det er beskæmmende.

Anders Laugesen (V), byrådsmedlem i Skanderborg Kommune

Toiletpapir og andet på en strækning på 30 meter

I januar 2020 besigtigede en biolog fra Miljøstyrelsen området. Her kunne der konstateres:

- Ristegods hang i grene langs bækken kaldet ”Tilløb til Sommerbæk” i en højde op til 70 cm over vandspejl, skriver biologen i en mail til kommunen.

Toiletpapir hænger i 70 centimeters højde, beretter Miljøstyrelsen.
Toiletpapir hænger i 70 centimeters højde, beretter Miljøstyrelsen. Foto: Miljøstyrelsen

- Der blev fundet ristegods på en ca. 30 meter strækning, står der også i mailen fra biologen.

quote Sagen om de manglende udledningstilladelser er en bombe.

Mail fra afdelingsleder i Klima, Vand og Natur i Skanderborg Kommune

Ifølge afdelingslederen for Klima, Vand og Natur i Skanderborg Kommune har kommunen ikke en tilladelse til at udlede urenset spildevand, som til sidst ender ud i Sommerbækken i Hørning.

- Så vidt jeg kan se, er der ikke givet en udledningstilladelse til overløbet, skriver han i en intern mail til Skanderborg Forsyning.

I en anden mail oplyser Skanderborg Forsyning, at de heller ikke er i besiddelse af en udledningstilladelse.

- De manglende udledningstilladelser er en bombe

Manglende udledningstilladelser er tilsyneladende ikke en sjældenhed i Skanderborg Kommune. I en anden intern mail fra november 2020 skriver afdelingslederen til den daværende direktør i Skanderborg Forsyning og til chefen for Plan, Teknik og Miljø, Jonas Kroustrup:

- Det er jo ikke usædvanligt, at der ingen udledningstilladelser er (så vidt jeg har fået oplyst, mangler der mindst 80 udledningstilladelser til spildevandsoverløb mv.), står der i mailen.

Oversigtskort over spildevandsudløbet i Hørning og hvor vandløbet og fritidsordningen er placeret.
Oversigtskort over spildevandsudløbet i Hørning og hvor vandløbet og fritidsordningen er placeret. Foto: Skanderborg Kommune

Samtidig pointerer afdelingslederen, at hvis det skal undersøges, hvor der er tilladelse til at udlede spildevand, og hvor der ikke er, så vil omfanget blive massivt.

- Sagen om de manglende udledningstilladelser er en bombe, skriver afdelingslederen i Klima, Vand og Natur i Skanderborg Kommune.

Ifølge Miljøbeskyttelsesloven §27 må stoffer, der kan forurene vandet ikke tilføres vandløb, søer eller havet – uden en tilladelse. Det kan straffes med bøde ifølge Miljøbeskyttelsesloven §110. 

Påbud fra Miljøstyrelsen

Den 8. februar 2021 får Skanderborg Kommune et påbud af Miljøstyrelsen om inspektion af overløbsbygværket ved bækken, hvor der er fundet urenset spildevand – og at man skal fjerne det synlige affald fra kloakken, som er løbet ud i vandløbet.

Et lille halvt år efter - den 16. juni 2021, der er Miljøstyrelsen igen ude og tilse området. Her bliver der igen konstateret, at "bygværket udleder urenset spildevand, som synligt påvirker vandløbet".

- Det er Miljøstyrelsens vurdering, at ovennævnte påbud ikke er efterkommet, idet der fortsat ses ristestof i vandløbet ned for overløbet, står der i en mail fra Miljøstyrelsen til Skanderborg Kommune.

Herefter gør Skanderborg Kommune rede for, hvordan de har og vil efterleve Miljøstyrelsens påbud fremadrettet. 

Der er i dag hegn rundt om vandløbet ved Mosehuset i Hørning.
Der er i dag hegn rundt om vandløbet ved Mosehuset i Hørning.

quote Jeg synes, det er beskæmmende og chokerende.

Anders Laugesen (V), byrådspolitiker i Skanderborg Kommune

Politiker: - Det er beskæmmende

Byrådspolitiker Anders Laugesen (V) har selv undersøgt forholdene omkring spildevandsudledningen i Skanderborg Kommune og de manglende tilladelser. 

- Jeg synes, det er beskæmmende og chokerende at dykke ned i omfanget af det her problem, siger Anders Laugesen til TV2 ØSTJYLLAND.

quote Det bliver vanskeligt og ekstremt dyrt at rette op på. Reelt set ser det ud til, at man ikke har styr på, hvor meget vi udleder.

Anders Laugesen, byrådsmedlem i Skanderborg Kommune.

Han er især overrasket over omfanget af det, ud fra det han har undersøgt - og så kan ikke forstå, hvorfor byrådspolitikerne ikke er blevet orienteret om det.

- Jeg er ret forarget over, hvad jeg har fundet frem til. Jeg ved godt, at der er problemer med udledningstilladelser i andre kommuner, men det ser særligt grelt ud i Skanderborg Kommune. Det er tilsyneladende et enormt antal af manglende udledningstilladelser, siger han.

Anders Laugesen vil nu rejse sagen i Økonomiudvalget.

- Det bliver vanskeligt og ekstremt dyrt at rette op på. Reelt set ser det ud til, at man ikke har styr på, hvor meget vi udleder, siger Anders Laugesen.

TV2 ØSTJYLLAND har mandag og tirsdag forsøgt at få et interview med Skanderborg Kommune, men endnu har ingen haft mulighed for at stille op. 

Kender du til steder, hvor der bliver udledt urenset spildevand og eventuel har billeder eller video af det, så er du velkommen til at skrive til journalist Sofus Sten Hansen på soha@tv2oj.dk