Storamt fra kyst til kyst

Århus Amt skal nu strække sig helt ud til Vesterhavet og ned syd for Horsens. Regeringens ønsker om et nyt Danmarkskort slap ud i dag.

Århus Amt som vi kender det i dag forsvinder og erstattes af en storregion, hvis det står til regeringen.

Regeringens planer for den kommende reform af kommunernes og amternes grænser og størrelser slap ud i dag. Regeringen ønsker amterne afløst af fem storregioner. Bliver det vedtaget i Folketinget bliver Århus Amt lagt sammen med Ringkøbing Amt og dele af Viborg og Vejl.e Amt. Der bliver knap to millioner mennesker i den nye storregion.

Samtidig ønsker regeringen, at de nye regioner kun skal beskæftige sig med sygehusvæsen og erhvervsudvikling.

Det betyder at de nye kommuner kommer til at tage sig af langt flere opgaver end i dag.

Til gengæld bliver der færre og større kommuner, ganske som ventet. Regeringen sætter en mindstegrænse på 25.000 indbyggere pr. kommune. Det betyder at 23 af Århus Amts 26 kommuner er færdige som selvstændige kommuner.

Kun Århus, Randers og Silkeborg er store nok til at bevare deres selvstændighed i det Danmarkskort, regeringen ønsker skal gælde for fremtiden.