Nyt alkoholtilbud i Århus

Alkoholbehandlingen i Århus Kommune har oprettet et mobilt team, som hjælper udsatte alkoholmisbrugere i deres eget miljø.

På blot tre måneder har teamet fået 35 brugere, og flere er på vej. Det mobile team når ifølge kommunen ud til de alkoholmisbrugere, som i forvejen er belastet af tunge, sociale problemer.

- Den mobile alkoholbehandling spiller smukt sammen med vores hjemløseplan, som styrker hjælpen til de allersvageste. Alkoholmisbrug og hjemløshed er ofte to sider af samme sag, så det er helt oplagt at sætte ind med en mere målrettet hjælp til denne, udsatte gruppe, siger socialrådmand Hans Halvorsen fra Århus Kommune.

Alkoholproblemer er ofte årsag til hjemløshed, og ifølge Socialforskningsinstituttet har 44 procent af de hjemløse i Danmark et alkohol-misbrug.