Flere svingdørs-frivillige

Stor udskiftning skaber nye udfordringer

På ældreområdet i Horsens er der flere og flere såkaldte "svingdørsfrivillige" - det vil sige frivillige, der kommer og går i takt med forskellige aktiviteter.

- Tidligere var der mere kontinuitet i det frivillige arbejde forstået på den måde, at de frivillige var tilknyttet det samme sted og de samme opgaver i mange år. I dag går de mere ind og ud af aktiviteterne, fortæller aktivitetsmedarbejder Anne-Mette Lund Klausen fra Ceres Centret i en pressemeddelelse.

Den nye tendens gør planlægningen sværere:

- Det kan være mere vanskeligt for planlæggerne at skabe sammenhæng i det frivillige arbejde. Det kan også være sværere at starte nye ting, fordi de frivillige involverer sig i kortere perioder.

Anne-Mette Lund Klausen tilføjer dog, at det også kan have sine fordele, at der er stor udskiftning blandt de frivillige - det gør nemlig også frivilligordningerne mere fleksible, og det skaber muligheder for nye former for aktiviteter:

- Det frivillige arbejde bliver mere lagt an på temaer, for eksempel inden for aktiviteter som madlavning, pileflet, IT-café, blomsterbinding og slægtsforskning, siger hun.