Borgmester glad for budgetforlig

Glæder sig over bredt forlig

Et stort flertal bestående af samtlige partier i Aarhus Byråd bortset fra Dansk Folkeparti og Enhedslisten blev fredag morgen enige om næste års budget.

Budgetforliget rummer blandt andet massive besparelser på børn-og ungeområdet for 106 mio. kr. i 2012. Besparelserne stiger til knap 140 mio. i de følgende år.

- Jeg er meget glad for, at det er lykkedes at samle næsten hele byrådet bag et bredt forlig, som sikrer at byens økonomi fortsat er i balance, siger borgmester Jacob Bundsgaard (S) i en pressemeddelelse.

- Aarhus Kommune står over for først en svær sparerunde og derpå en omstillingsproces for at kunne udvikle den kommunale service i fremtiden. Det er en opgave, som kun kan gennemføres med bred opbakning fra byrådet og hele organisationen, og dette er sikret med det budgetforlig, byrådet nu har indgået.

Ny forbedret app til dig
Ny forbedret app til dig
Ny forbedret app til dig