Borgmester glad for budgetforlig

Glæder sig over bredt forlig

Et stort flertal bestående af samtlige partier i Aarhus Byråd bortset fra Dansk Folkeparti og Enhedslisten blev fredag morgen enige om næste års budget.

Budgetforliget rummer blandt andet massive besparelser på børn-og ungeområdet for 106 mio. kr. i 2012. Besparelserne stiger til knap 140 mio. i de følgende år.

- Jeg er meget glad for, at det er lykkedes at samle næsten hele byrådet bag et bredt forlig, som sikrer at byens økonomi fortsat er i balance, siger borgmester Jacob Bundsgaard (S) i en pressemeddelelse.

- Aarhus Kommune står over for først en svær sparerunde og derpå en omstillingsproces for at kunne udvikle den kommunale service i fremtiden. Det er en opgave, som kun kan gennemføres med bred opbakning fra byrådet og hele organisationen, og dette er sikret med det budgetforlig, byrådet nu har indgået.