Samlet forældregruppe står frem: Kommunen har svigtet os

Alle forældre til beboerne i Hus 5 på Bofællesskabet Elev står nu frem med skarp kritik af forholdene for deres børn. Selvom Aarhus Kommune i årevis har kendt til problemerne, oplever forældrene ikke, at kommunen tager det seriøst.

Forældrene til alle seks beboere i Hus 5 på Bofællesskabet Elev har mistet tålmodigheden. De er frustrerede og trætte af, at deres voksne børn fortsat skal opleve en hverdag med kaos, alt for mange nye ansigter og manglende struktur.

- Det er simpelthen ikke holdbart. Det er ekstremt opslidende, og sådan skal det jo heller ikke være, siger Jens Kaysen, som er far til Jens Junior, der bor i Hus 5.

VIDEO: Nogle af beboerne kan selv give udtryk for deres frustration. Det gælder blandt andet Simon her, som bor i Hus 5.

Jens Junior har ikke meget sprog, så han er afhængig af at personalet kender hans kommunikationsform. Han har en iPad, som han bruger til at give udtryk for, hvad han gerne vil. Og når han klør sig på næsen, betyder det, at han skal på toilettet.

quote Det er ikke særligt morsomt at sidde her nu. Jeg synes bare, det er nødvendigt.

Jens Kaysen, far til beboer på Bofællesskabet Elev

Men ifølge Jens Kaysen er der alt for mange vikarer og nye ansigter, som ikke forstår Jens Junior.

- Der er stor frustration, fordi Jens har de kommunikationsudfordringer, han har. Det kræver, at man kender ham og har tid til at bruge den her tavle sammen med ham og lytte og forstå. Det kræver tid, uddannelse og viden på det her område. Det er en specialinstitution, så det skal også være uddannet personale. Så det nytter ikke noget med mange forskellige vikarer, siger Jens Kaysen til TV2 ØSTJYLLAND.

Jens Kaysen besøger jævnligt sin søn, Jens Junior, på Bofællesskabet Elev.
Jens Kaysen besøger jævnligt sin søn, Jens Junior, på Bofællesskabet Elev.

Tilsynet truede med lukning

Bofællesskabet Elev er et botilbud under Borgercenter Nord i Aarhus Kommune. I alt har Bofællesskabet Elev fem huse med plads til 36 beboere.

I Hus 5 bor der seks beboere, der har brug for døgndækning, fordi de er multihandicappede og har brug for meget hjælp til stort og småt i hverdagen.

Socialtilsyn Midt har af flere omgange skarpt kritiseret forholdene på Borgercenter Nord, som Bofællesskabet Elev er en del af. I tilsynsrapporten fra maj 2020 kan man blandt andet læse, at Hus 5 har ”en stor personalegennemstrømning og et højt vikarforbrug.”

En aktindsigt, som TV2 ØSTJYLLAND har fået, viser, at der fortsat er udfordringer med at fastholde personalet i Bofællesskabet Elev. Ved begyndelsen af 2020 var der 29 fastansatte i Bofællesskabet Elev, men i løbet af året stoppede 11 medarbejdere – altså mere end en tredjedel af personalet.

I år har seks medarbejdere allerede forladt deres faste stilling.

FAKTA: Borgercenter Nord

Som en del af tilsynsrapporten fra maj 2020 varslede Socialtilsyn Midt, at man påtænkte at lukke hele Borgercenter Nord, fordi stedet ikke havde den fornødne kvalitet.

Og for Jens Kaysen giver det ingen mening, at der ikke er sket større forandringer i Hus 5.

- Det er ikke særligt morsomt at sidde her nu. Jeg synes bare, det er nødvendigt. Nu er det nødvendigt. Selv rapporter fra tilsynet, som har truet med at lukke stedet, har jo ikke forbedret noget. Så hvad skal vi så gøre? spørger Jens Kaysen retorisk.

Jens Junior ringer ofte hjem til forældrene via Skype, fordi han bliver frustreret, når personalet ikke forstår ham.
Jens Junior ringer ofte hjem til forældrene via Skype, fordi han bliver frustreret, når personalet ikke forstår ham.

Klaget i årevis

Flere af forældrene har råbt op i årevis. De har klaget til afdelingsledelsen, chefen for Borgercenter Nord, som bofællesskabet er en del af, forvaltningen og de har sågar sendt klager til rådmand Kristian Würtz (S).

Men de oplever ikke, at deres mange opråb har skabt de forbedringer, de ønsker sig. De føler sig svigtet af Aarhus Kommune, og ifølge forældrene er det gået ud over deres børn.

quote Skal de leve sådan her, til de bliver 80? Vi bliver nødt til at gøre noget ved det nu.

Henriette Ottesen, mor til beboer på Bofællesskabet Elev

- Når der er forskellige ansigter hver dag, der ikke kender hende og hendes rytmer, så skaber det kaos i hendes hoved, siger Zahra Lashani, som er mor til Nina, der bor i Hus 5.

- Skal de leve sådan her, til de bliver 80? Vi bliver nødt til at gøre noget ved det nu, siger Henriette Ottesen, mor til Sara, der bor i Hus 5.

Også hos foreningen LEV, der repræsenterer udviklingshæmmede og deres pårørende, er der forargelse over forholdene.

- Vi taler om nogle mennesker, som har brug for noget, som så langt fra bliver dem stillet til rådighed. Det bliver skruen uden ende, for de får det dårligere, bliver mere udadreagerende og kommer til at kræve mere hjælp, og så bliver det en negativ spiral, siger formand for LEV Aarhus, Anne Kjeld Pedersen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Anne Kjeld Pedersen er formand for LEV Aarhus og har flere gange tidligere forsøgt at råbe op over for forvaltning og politikere om forholdene på Borgercenter Nord.
Anne Kjeld Pedersen er formand for LEV Aarhus og har flere gange tidligere forsøgt at råbe op over for forvaltning og politikere om forholdene på Borgercenter Nord.

Handlingsplaner skulle rette op

Efter truslerne om lukning af Borgercenter Nord i maj 2020 fremlagde Aarhus Kommune handlingsplaner, der skulle rette op på problemerne. Blandt andet skulle trivslen forbedres, der skulle ansættes flere medarbejdere med relevante pædagogiske og sundhedsfaglige kompetencer, og så skulle medarbejderne opkvalificeres.

TV2 ØSTJYLLAND har fået aktindsigt i den seneste tilsynsrapport fra december 2020. Her kan man læse, at Borgercenter Nord generelt er i en positiv udvikling.

Samtidig står der dog også, at særligt Hus 5 er presset, fordi der er indskrevet borgere med behov for mere støtte, end der er ressourcer til.

quote Der er noget, vi ikke har fået afdækket endnu i forhold til, hvad det er, de ønsker sig.

Mette Erhardsen, centerchef, Borgercenter Nord

Alligevel mener Mette Erhardsen, der er centerchef for hele Borgercenter Nord, at personalet i Hus 5 har taget et fagligt løft og er på vej det rette sted hen.

Hvordan kan du have det billede, når en samlet forældregruppe har et helt andet billede?

- Vi kan jo have forskellige perspektiver, tænker jeg. Det er klart, at jeg selvfølgelig bliver nysgerrig på, hvorfor vi har så forskellige perspektiver på det her. Det er jeg nysgerrig på, og jeg vil rigtigt gerne i dialog med de pårørende om, hvad det her handler om mere konkret, siger Mette Erhardsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge centerchef Mette Erhardsen er den faglige kvalitet på Borgercenter Nord i orden. Hun oplyser, at man netop har ansat en fast aftenvagt i Hus 5 på Bofællesskabet Elev.
Ifølge centerchef Mette Erhardsen er den faglige kvalitet på Borgercenter Nord i orden. Hun oplyser, at man netop har ansat en fast aftenvagt i Hus 5 på Bofællesskabet Elev.

Kompetenceudvikling øger vikarbrug

Mette Erhardsen erkender, at der på grund af blandt andet ledige stillinger, sygemeldinger og kompetenceudvikling har været mange vikarer i Hus 5 – og at der på flere vagter udelukkende har været vikarer på arbejde.

- Vi kan komme i nogle situationer med for eksempel kompetenceudvikling, hvor det er nødvendigt, at der kun er vikarer på arbejde. Vi har altid fokus på, at der er medarbejdere – uanset om det er vikarer eller faste – som kender beboerne, og hvor vi tænker, vi har en tryg og sikker bemanding, som kan sikre beboerne den rette indsats og trivsel, siger Mette Erhardsen.

Men den forklaring giver Jens Kaysen ikke meget for.

Må man ikke forvente, at der er vikarer, når der pågår en opkvalificering af andre medarbejdere?

- Jo, det er klart, for personalet kan jo ikke være to steder på en gang, og det forstår vi udmærket. Men det har vi bare hørt før. Og med det flow af personale, så skal der hele tiden foretages opkvalificering. Så det bliver en ond spiral, siger Jens Kaysen.

Når Jens Junior klør sig på næsen, betyder det, at han skal på toilet. Men det er ikke alle, der forstår det, hvis man ikke kender hans måde at kommunikere på.
Når Jens Junior klør sig på næsen, betyder det, at han skal på toilet. Men det er ikke alle, der forstår det, hvis man ikke kender hans måde at kommunikere på.


Vil i dialog med forældre

Mette Erhardsen understreger, at man vil fortsætte det fokus, man allerede har på at skabe gode forhold for beboerne i Hus 5. Nu vil hun tage fat i forældregruppen for at få uddybet deres kritik.

De har jo klaget, de har råbt op massevis af gange – kan du godt forstå, hvis de har mistet troen på dialog?

- Jeg tænker, at noget af det handler om, at man har forskellige perspektiver på, hvad det er, de skal få ud af at klage. Der er noget, vi ikke har fået afdækket endnu i forhold til, hvad det er, de ønsker sig. Det er i hvert fald ikke tydeligt for mig. Der skal jeg selvfølgelig være undersøgende på, hvad det handler om, siger Mette Erhardsen.

Jens Kaysen tager gerne endnu en runde på dialogens vej, men allerhelst vil han se handling.

- Vi vil altid gerne i dialog. Men listen er lang i forhold til, hvor man kan tage fat. Jeg tænker egentlig ikke, at det er så svært. Det er bare at komme i gang, siger Jens Kaysen.

VIDEO: Her kan du se hele indslaget, hvor både forældregruppen og beboerne kritiserer forholdene i Hus 5 på Bofællesskabet Elev.