Patienter vil indkaldes elektronisk

Mere end halvdelen klar til at droppe papiret

25 % af patienterne ville foretrække, hvis hospitalerne sender indkaldelser ud via e-Boks, og 26 % ville kunne leve med det eller klare det med hjælp fra familie eller venner. Det fremgår af en ny rapport om skriftlig patientinformation, som Aarhus Universitetshospital har udarbejdet i samarbejde med Region Midtjyllands center for Folkesundhed & Kvalitetsudvikling.

155 patienter, som var indkaldt til en CT-skanning på Aarhus Universitetshospital, blev interviewet for at finde ud af, hvad de mente om det skriftlige informationsmateriale, de havde fået tilsendt, og for at undersøge deres parathed til at modtage indkaldelse og information elektronisk.

- Interviewene tyder på, at nogle patienter, specielt de yngre patienter, er helt parate til at modtage informationsmateriale rent elektronisk. Men mange patienter ønsker fortsat indkaldelsesbrevet på papir, og flere af patienterne giver udtryk for, at der skal være valgfrihed til at vælge den løsning, der passer den enkelte patient bedst, siger chefkonsulent Erik Riiskjær fra Folkesundhed & Kvalitetsudvikling i en pressemeddelelse.