Gravid lærer får erstatning

Kvindelig lærer får erstatning, efter at Århus Kommune nægtede at fastansætte hende efter vikariat.

Foto: Colourbox

Århus Kommune er blevet dømt til at betale en godtgørelse på 220.000 kr. til en gravid lærer, fordi hun som den eneste af 10 lærere, der var ansat i vikarstillinger på Vejlby Skole, ikke fik fast ansættelse på skolen i 2002.

Ifølge bladet Folkeskolen er beløbet identisk med det krav, som Danmarks Lærerforening (DLF) rejste på vegne af læreren.

I retten fremførte kommunens advokat, at der ikke var arbejde til læreren, og at hun derfor ikke blev fastansat. Det spillede ikke ind, hverken helt eller delvist, at hun var gravid.

Det fremgår imidlertid af dommen, at kommunen - og i praksis vil det sige skoleledelsen - ikke i tilstrækkelig grad har godtgjort, at lærerens graviditet ikke spillede nogen rolle, da fagfordelingen blev fastlagt.

Dermed har kommunen handlet i strid med loven om ligebehandling.