Bøvl med bølger forsinker storstilet havnebad

Tekniske vanskeligheder forsinker havnebadet i Aarhus Havn. Det skulle åbne i år, men nu sker det tidligst næste år

Der kommer tidligst et havnebad i Aarhus Havns Bassin 7 til næste år. Det var ellers planen, at det skulle være klar i år.

Årsagen til forsinkelsen er, at de bølger, som kommer i havnebassinet, er større og vil påvirke havnebadet mere end forventet.

- Det har vist sig, at bølgepåvirkningen af havnebadet er større end det oprindeligt var forventet. Bølgerne kan i hårdt vejr blive så store og opføre sig på en måde i bassinet, som havnebadet ikke kan holde til. Det problem skal vi have løst, siger Bente Lykke Sørensen, der er chef for Bolig og Projektudvikling i Aarhus Kommune, i en pressemeddelelse.

Der har været arbejdet med forskellige løsninger på problemet i form af nye moler på kanten af Bassin 7.

En analyse fra Cowi har nu konkluderet, at de nye moler ikke kan indplaceres ordenligt uden at forstyrre skibstrafikken i havnen.

- Derfor arbejder vi nu med en anden form for bølgebryder, der monteres rundt om havnebadet, og som samtidig kan fungere som en gangbro, man kan tage en tur på. Det er selvfølgelig ærgerligt, at vi ikke kan åbne allerede i år, men vi skal sikre os, at den gave, som byen har fået af Salling Fonden, kan holde i mange år, siger Bente Lykke Sørensen.

Her skal havnebadet placeres.
Her skal havnebadet placeres. Foto: Google Maps

Ud over problemer med store bølger har det samtidig vist sig, at klimaforandringerne er skyld i flere hændelser af ekstrem regn, hvor forurenet spildevand løber til Aarhus Å, der har sit udløb i Aarhus Havn.

Derfor kan åvandet efter meget store regnskyl sende forurenet spildevand ud i havnen, og det vil kunne ødelægge vandkvaliteten i Bassin 7, så havnebadet må lukkes i kortere eller længere tid. 

Problematikken omkring vandkvaliteten ved store regnskyl stiller yderligere krav til indretningen af bølgebryderne. 

Aarhus Kommune modtog i 2012 en donation på 40 millioner kroner fra Købmand Herman Sallings Fond til etablering af et havnebad på De Bynære Havnearealer. 

Vi har tidligere fortalt om flere af de havnebade, der er på vej i Østjylland. Nu er det i Aarhus så blevet forsinket. Illustrationer fra Aarhus Kommune og Randers Arkitekterne.