Ny skolestruktur i Skanderborg: To skoler får dødsstødet

Forliget bærer præg af det muliges kunst, lyder det fra formand for Undervisnings- og Børneudvalget.

02:15

VIDEO: Indbyggerne i Bjedstrup ved Skanderborg er skuffede og kede af, at de står til at miste deres lokale skole - men de giver ikke så let op.

Undervisnings- og Børneudvalget i Skanderborg Kommune har mandag præsenteret et forslag til en ny struktur for skole- og dagtilbudsområdet.

Forslaget giver blandt andet skolerne i Hylke og Bjedstrup dødsstødet, ligesom en række unge med autisme vil blive flyttet fra Låsby Skole til henholdsvis Niels Ebbesen Skolen og de tomme lokaler i Bjedstrup. 

Læs også Louise vred efter ophedet debat: - Jeg bliver mødt med nedladende kommentarer

Se de 11 elementer i forliget nederst i artiklen

Med forslaget markeres en vigtig milepæl i arbejdet med en ny struktur på skole- og dagtilbudsområdet.

Området er udfordret af et hastigt stigende børnetal. I løbet af de næste 15 år skal der skabes plads til godt 2000 ekstra børn på skoleområdet og mindst 1000 ekstra børn på dagtilbudsområdet. 

"Advarsel! Landsby under afvikling", står der på dette skilt, som mandag er sat op af forældregruppen Bevar Bjedstrup Skole.  Foto: Sofus Sten Hansen

Det muliges kunst

Siden efteråret 2019 er der gennemført dialogmøder, temadage og arbejde med analyser og scenarier og intense politiske diskussioner.

Læs også Møgfuld buspassager uden mundbind: - You look like monkey!

Der er kommet hundredvis af tilkendegivelser fra lokalsamfund, skoler, børn og deres forældre.

- Forliget bærer præg af det muliges kunst. Syv ud af otte partier har kunnet mødes om aftalen, og nogle vil synes, at vi er landet et godt sted, og nogle vil ikke, men lande den, det skulle vi, siger formand for Undervisnings- og Børneudvalget, Trine Frengler, til TV2 ØSTJYLLAND. 

Formand for Undervisnings- og Børneudvalget, Trine Frengler, har mandag formiddag været på rundtur til de berørte skoler.  Foto: Trine Frengler / Facebook

Forstår afmagt og vrede

Det eneste parti, der ikke har bakket om forslaget, er Alternativet repræsenteret ved Mira Issa Bloch. 

Trine Frengler og næstformand i Undervisnings- og Børneudvalget, Søren E. Pedersen, har mandag formiddag været på rundtur til de berørte skoler.

Læs også Rådmand i tårer: - Jeg har taget kuglerne for hele landets ældrepleje

Trine Frengler kan sagtens forstå, hvis forældre i Hylke og Bjedstrup er vrede. 

- Jeg kan godt forstå deres afmagt og frustration og vrede, for de har kæmpet indædt for deres skoler, men vi har fået en opgave, som skal løses, og der er ingen nemme løsninger, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Nogle af de utilfredse parter i den meget omtalte sag er Foreningerne Liv i Landsbyerne og Bevar Bjedstrup Skole. De har inviteret til stormøde tirsdag aften på sportspladsen i Bjedstrup. 

- Vi opfordrer alle til at deltage i stormødet, for det er enormt vigtigt, at alle får de samme oplysninger, og at vi står sammen lige nu, uanset hvor uretfærdigt, vi føler, indstillingen er,  udtaler initiativtager Mikkel Schwab fra Bevar Bjedstrup Skole i invitationen til stormødet. 

Han gør det klart, at kampen for at bevare skolen i Bjedstrup ikke er endegyldigt tabt. Indstillingen skal fortsat behandles i byråddet og i høring blandt borgerne. 

Forslagets 11 elementer

 1. Etablering af specialpædagogisk vidensklynge ved Niels Ebbesen Skolen og Campus Skanderborg og Ungdomsskolen. Afdeling E og D fra Låsby Skole og det nuværende Center Skovby bliver en del af den nye vidensklynge. Niels Ebbesen Skolen afgiver lokaler til Afdeling E, og Afdeling D placeres som udgangspunkt på det nuværende Bjedstrup Skole (se i øvrigt element 5). Center Skovby etableres i forbindelse med Campus Skanderborg (Finlandsvej).
 2. Skoledistriktsændringer mellem Niels Ebbesen Skolen, Stilling Skole og Virring Skole.
 3. Etablering af ny skole for 0.-6. klasse i Ry.
 4. Organisatorisk og ledelsesmæssig kobling mellem Knudsøskolen og Ny skole i Ry.
 5. Etablering af specialtilbud i Bjedstrup og lukning af folkeskoletilbud i Bjedstrup, dog med mulighed for etablering af friskole.
 6. Etablering af landsbyordning i Stjær samt indflytning af dagtilbud på Stjærskolen.
 7. Etablering af nyt fælles dagtilbud for Skovby, Galten og Låsby.
 8. Veng Børnehus flyttes til lokaler på Veng Skole og samarbejdet med Jeksendalskolen styrkes.
 9. Hylke Skole lukker som undervisningssted for 0.-2. klasse, dog med mulighed for etablering af friskole. 
 10. Flytning af Hørningskolen til Sølund og etablering af dagtilbud i de tidligere lokaler for Hørningskolen. 
 11. Iværksættelse af analyser omkring fælles ledelse på mindre skoler, etablering af mellemformer specialundervisning og almen undervisning, yderligere skoledistriktsjusteringer m.m.