Lone sagde op: Øens ældrepleje er 'helt grotesk og uforsvarlig'

Ældre sygner hen. Pårørende klager. Og kollegaer bryder grædende sammen. På Samsø har forholdene på øens plejehjem fået sosu-assistent Lone Bisgaard til at sige op for at pendle til Aalborg i stedet.

13 måneder. Længere tid tog det ikke, før sosu-assistent Lone Bisgaard sagde sit job op på Samsø. 

Hun kunne ganske enkelt ikke stå inde for forholdene på øens eneste plejehjem, Kildemosen.

- Det er grelt. Jeg har set kollegaer bryde grædende sammen. Og jeg tror desværre ikke, vi har set det sidste, siger Lone Bisgaard til TV2 ØSTJYLLAND.

quote Jeg følte, jeg svigtede borgerne hver dag.

Lone Bisgaard, tidligere ansat, Plejecenter Kildemosen

Det var slet ikke, som hun forventede, da hun tog jobbet i september forrige år.

- Da jeg fik jobbet, tænkte jeg, at det måtte være en perle af et plejehjem. For hvordan skulle det kunne være andet på en lille ø, hvor alle kender alle, og der kun er ét plejehjem? 

- Men der var jeg nok lidt naiv.

Ældre ligger i sengen mellem måltiderne

Lone Bisgaard indfriede en gammel drøm, da hun flyttede til Samsø og begyndte på sit nye job. Men hun fik sig en brat opvågning på Kildemosen.

- Jeg følte, jeg svigtede borgerne hver dag. Du render fra Per, til Poul, til Jens og til Gunnor. Og du er altid bagefter, siger Lone Bisgaard.

Ifølge hende og flere nuværende ansatte, TV2 ØSTJYLLAND har været i kontakt med, er sygefraværet blandt personalet tårnhøjt. FOA Aarhus bekræfter ligeledes, at flere medarbejdere på Kildemosen er gået ned med stress.

- Det begyndte med brud på overenskomsten og arbejdstidsregelsættet for tre-fire år siden, og der har været problemer lige siden, siger Jette Ohlsen fra FOA Aarhus til TV2 ØSTJYLLAND.

quote Det gik lige i hjertet på mig.

Lone Bisgaard, tidligere ansat på Kildemosen

Forhold, der ifølge sosu-assistent Lone Bisgaard går ud over beboerne, hvoraf mange er demente.

- Der var en dement kvinde, vi hentede på værelset, når hun skulle spise. Så spiste hun, og straks derefter gik hun i seng igen indtil næste måltid. Man kunne sagtens have fået en god snak med hende eller gået en tur. Men i stedet sygner hun bare hen og låser sig fast i sin seng og sit fjernsyn.

Sådan oplevede hun flere ældre, som personalet ikke havde tid til at tage sig af.

- På et tidspunkt fik vi en beboer ind, der – hvis ikke vi brugte tid med ham – tog sin rollator ind på sit værelse og lagde sig i sin seng. Og bliver du ved med at ligge der, så bliver der i længden en trist mand ud af det. Gnisten forsvinder.

Ældreplejen er ifølge Lone Bisgaard særlig mangelfuld, fordi der stort set hver dag er mange sygemeldinger blandt de ansatte. Genrefoto.
Ældreplejen er ifølge Lone Bisgaard særlig mangelfuld, fordi der stort set hver dag er mange sygemeldinger blandt de ansatte. Genrefoto. Foto: Signe Goldmann/Ritzau Scanpix

Men Lone Bisgaard havde heller ikke tid til ham.

- Det gik lige i hjertet på mig.

På hendes vagter nåede hun udelukkende at løse de nødvendige opgaver som mad og toiletbesøg.

- Der er ingen kærlig omsorg eller hyggelige stunder. Og det ved jeg godt, at man godt kan overleve uden. Men det er helt uforsvarligt, siger Lone Bisgaard.

quote Det er helt grotesk og helt uforsvarligt.

Lone Bisgaard, tidligere ansat, Plejecenter Kildemosen

Hun er ikke den eneste ansatte, der har haft ondt i hjertet på Kildemosen. Flere nuværende ansatte, som TV2 ØSTJYLLAND har været i kontakt med, fortæller, at de har set beboere sygne hen, og at de har måttet tilkalde pårørende og bede dem passe deres ældre selv.

- Jeg er aldrig gået hjem til tiden

Også Seniorrådet på Samsø er blevet kontaktet af bekymrede pårørende til plejehjemsbeboerne, der mener, at plejehjemmet knap nok lever op til at kunne levere grundlæggende pleje af de ældre.

- Der bliver rettet kritik af den basale pleje. Og det er ikke acceptabelt. Vi skal være trygge ved at komme på plejehjem, siger Inge Mielche Stuhr, der er formand for Samsøs seniorråd, til TV2 ØSTJYLLAND.

Inge Mielche Stuhr, der er formand for Seniorrådet i Samsø Kommune, er bekymret for de ældre og vil derfor opfordre til,  at der nedsættes et pårørenderåd.
Inge Mielche Stuhr, der er formand for Seniorrådet i Samsø Kommune, er bekymret for de ældre og vil derfor opfordre til, at der nedsættes et pårørenderåd. Foto: Privatfoto

Ifølge Lone Bisgaard bunder problemerne i, at der mangler personale på plejecenteret. Ofte var der huller i vagtplanen, som betød, at der kunne gå timer, uden der var personale hos beboerne.

- Jeg er aldrig gået hjem til tiden, men har altid arbejdet over, for jeg kunne ikke få mig til at gå hjem, siger hun.

Plejecenter Kildemosen Samsø
Foto: Samsø Kommune

Når hun mødte ind, havde hun ofte ansvar for tre huse med otte personer i hver sammen med to kollegaer.

- Det er helt grotesk og uforsvarligt.

BDO's anbefalinger til Kildemosen

Fire ledere på fem år

Hos FOA Aarhus bekræfter de, at have hørt om rekrutteringsproblemer på Plejecenter Kildemosen.

- Personalet har forsøgt at få det til at køre rundt, men de kan jo heller ikke blive ved med at tage ekstravagter, siger Jette Ohlsen.

Udfordringerne med at finde plejepersonale gør sig gældende mange andre steder i landet.

- Det ser slemt ud, der skal gøres noget drastisk, siger Jette Ohlsen fra FOA Aarhus, der har afholdt fyraftensmøder med de ansatte og møder med ledelsen om situationen på Kildemosen.
- Det ser slemt ud, der skal gøres noget drastisk, siger Jette Ohlsen fra FOA Aarhus, der har afholdt fyraftensmøder med de ansatte og møder med ledelsen om situationen på Kildemosen. Foto: FOA Aarhus

Frem mod 2030 vil der være behov for at ansætte mere end 22.000 flere social- og sundhedsmedarbejdere i landets kommuner, viser nye beregninger fra FOA.

Samtidig viser tallene, at andelen af ufaglært plejepersonale er steget fra 13 til 22 procent i løbet af de seneste fem år.

Det er vanskeligt at rekruttere sosu-assistenter i hele landet, men ifølge FOA særligt vanskeligt på Samsø. Genrefoto.
Det er vanskeligt at rekruttere sosu-assistenter i hele landet, men ifølge FOA særligt vanskeligt på Samsø. Genrefoto. Foto: Signe Goldmann/Ritzau Scanpix

Alligevel er udfordringen på Samsø en anden end i resten af landet.

- Det særlige for Samsø er, at det er en ø, og der er kun de folk, der er. Rekrutteringen på en ø er et særligt problem, siger Jette Ohlsen.

Hun peger desuden på, at der har været stor udskiftning blandt plejehjemmets ledelse. I de forgangne fem år, har der været fire forskellige ledere på stedet. Aktuelt er der indsat en konstitueret leder.

quote Det ser slemt ud, der skal gøres noget drastisk.

Jette Ohlsen, FOA Aarhus

Det er også en udfordring, som en konsulent-rapport fra BDO i år konkluderer:

- Plejecenteret Kildemosen har behov for, at der skabes en bedre ledelsesmæssig struktur, hvor centerets leder ikke står alene med ledelsesopgaven, står der i rapporten.

Beder man Lone Bisgaard pege på det største problem i sin tid på plejehjemmet, er svaret, at der manglede synlig ledelse på Kildemosen:

- De gjorde det ikke godt nok. Vi manglede ledere, der fik tingene til at fungere, siger den tidligere ansatte.

quote Jeg siger ikke, at de er dårligere ledere, men de er dårligt hjulpet af forvaltningen.

Jette Ohlsen, FOA Aarhus

Ifølge FOA Aarhus er rokeringer i toppen med til at skabe usikkerhed blandt personalet på gulvet.

- Det ser slemt ud, der skal gøres noget drastisk, siger Jette Ohlsen.

quote Jeg har ikke oplevet, at det har haft effekt på de ældre.

Dorthe Lykke Jensen, forvaltningschef på Samsø, om udfordringerne med vagtdækningen på Kildemosen.

Men det er længere oppe i hierarkiet, at løsningerne skal findes, mener hun.

- Jeg siger ikke, at de er dårligere ledere, men de er dårligt hjulpet af forvaltningen. Hvis ledere ikke er gode til for eksempel at lave vagtplaner, så skal de jo hjælpes med det. Og hvis de mangler personale, så skal man politisk sige, hvad er det, de ikke skal lave, indtil de har folk nok, siger Jette Ohlsen.

Forvaltning: Bedre tider på vej

I Samsø Kommune anerkender forvaltningschefen på området, Dorthe Lykke Jensen, at der har været udfordringer med vagtdækningen på Plejecenter Kildemosen, men ikke at det er gået udover de ældre.

- Jeg har i den seneste tid skrevet med både pårørende og de ældre. Jeg går også runder dernede. Jeg har ikke oplevet, at det har haft effekt på de ældre, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Hvad tænker du om de oplevelser, der beskrives?

- Det, synes jeg selvfølgelig ikke, er i orden. Det skal man sige til sin leder.

Dorthe Lykke Jensen peger på, at situationen har været særlig grundet corona, som har betydet en stor ekstraopgave for personalet.

- Det er vi ikke særlig stolte af, men det har vi også kommunikeret til personalet.

Men ifølge FOA går problemerne længere tid tilbage. Kan man udelukkende skyde skylden på corona?

- Det er før min tid, siger Dorthe Lykke Jensen, som blev ansat 1. marts 2020.

Nu mener hun, at der er en positiv udvikling i gang på Plejecenter Kildemosen. Arbejdet med at implementere anbefalingerne i BDO-rapporten er i gang, og for 14 dage siden blev en ny leder konstitueret, der er lykkedes med at lave et nyt vagtrul.

- Jeg oplever, at vi er kommet det til livs, og jeg er oplyst om, at der er ro på nu.

Det lyder næsten fantastisk, at I har løst årevis af problemer på 14 dage.

- Det synes jeg også lyder fantastisk, men det må være noget med det vagtrul, der har løst mange udfordringer.

Hvorfor har I ikke gjort det noget tidligere?

- Det kan jeg ikke svare på. Det handler også om personer, og hvem der har siddet med vagtplanlægningen, siger forvaltningschefen.

Ifølge forvaltningschef Dorthe Lykke Jensen arbejdes der også på at ansætte andre faggrupper som terapeuter og pædagoger, der kan bistå plejepersonalet på Kildemosen. Genrefoto.
Ifølge forvaltningschef Dorthe Lykke Jensen arbejdes der også på at ansætte andre faggrupper som terapeuter og pædagoger, der kan bistå plejepersonalet på Kildemosen. Genrefoto. Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix

Hun mener ikke nødvendigvis, at der er behov for mere plejepersonale på Plejecenter Kildemosen, men i højere grad, at det nuværende personale udnyttes bedre i form af bedre planlægning.

Nej tak til hovsa-løsninger

Den tidligere ansatte Lone Bisgaard har taget konsekvensen af forholdene på Kildemosen.

- Samsø er nok ikke det eneste sted med mangel på personale. Men jeg blev rådvild, fordi ledelsen ikke handlede på det.

Jobbet på Kildemosen er sagt op.

- Og det var ikke, fordi jeg ikke gav det en chance. Det gjorde jeg, siger Lone Bisgaard.

- De skal have fat i noget faglært personale, og de skal dælme have en god leder. Ikke bare en hovsa-løsning, siger den tidligere ansatte, Lone Bisgaard. Genrefoto.
- De skal have fat i noget faglært personale, og de skal dælme have en god leder. Ikke bare en hovsa-løsning, siger den tidligere ansatte, Lone Bisgaard. Genrefoto. Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix

Nu bor hun på Samsø – en times sejlads fra fastlandet – og arbejder på sygehuset i Aalborg. Arbejdslivet er for hende blevet til en kabale, der kun går op ved, at hun indimellem må sove på sofaen hos venner på fastlandet. Og hvis det ikke holder i længden, så er der kun én løsning.

- Så må jeg flytte til fastlandet.

Hvad skal der til for, at du vil tilbage til Kildemosen?

- De skal have fat i noget faglært personale, og de skal dælme have en god leder. Ikke bare en hovsa-løsning, siger Lone Bisgaard.

Seniorrådet går til forvaltningen