Østjyske kommuner i fælles front: Regeringens havplan er for uambitiøs

Regeringen har lavet et udkast til en havplan, men ifølge flere østjyske kommuner rammer planen slet ikke plet.

Regeringens udkast til Danmarks første havplan er uambitiøs og decideret miljøskadelig. 

Så hård er dommen fra syv østjyske kommuner, der i et samlet høringssvar efterlyser, at man tænker mere på at fremme et sundt havmiljø og beskytte naturen - fremfor kun at udnytte dets ressourcer.

quote Hvis den bliver gennemført, så er der ingen løsning på de problemer, vi har.

Ejvind Jensen, Kaløvig Bådelaug

Ødelægger miljøet

Ejvind Jensen har fisket i Aarhus Bugt i 13 år. Han fortæller, at der tidligere er blevet fanget rigtig mange fisk i området, men det gør der ikke mere. Og han er ikke imponeret over regeringens udspil.

- Hvis den bliver gennemført, så er der ingen løsning på de problemer, vi har. Der vil kun være forværring, siger Ejvind Jensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Ejvind Jensen mener, at Regeringen har ramt helt ved siden af med deres havplan.
Ejvind Jensen mener, at Regeringen har ramt helt ved siden af med deres havplan.

Sammen med resten af bestyrelsen i Kaløvig Bådelaug er han derfor kommet med et høringssvar til planen. Her kritiserer man blandt andet udsigten til opdræt af muslinger i bugten, som man frygter, vil forurene havbunden og forårsage iltsvind.

- Det er decideret demotiverende at begynde at gøre noget specielt for miljøet, hvis ikke vi får forudsætningen på plads først: At der ikke er nogle, der ødelægger miljøet, siger Ejvind Jensen.

Østjyske kommuner råber op

Og bekymringen er Ejvind Jensen ikke ene om. Ni kommuner, heraf syv østjyske, er også kommet med et høringssvar, hvor borgmestrene udtrykker deres bekymring for Kattegat og den fortsatte mulighed for at søge om at anlægge havdambrug.

- Når man ikke fjerner plangrundlaget for havbaseret og beviselig forurenende aquakulturer, synes jeg, man er uambitiøs. Så synes jeg ikke, man har nået målet, siger Jan Petersen (S), borgmester i Norddjurs Kommune.

Jan Petersen mener ikke, at Regeringen har være ambitiøs nok med deres udspil.
Jan Petersen mener ikke, at Regeringen har være ambitiøs nok med deres udspil.

Formålet med havplanen er økonomisk vækst, udvikling af havarealer og udnyttelse af havets ressourcer på en bæredygtig måde, men det er ifølge borgmestrene ikke nok.

Ikke flere havbrug

Kommunerne skriver i deres høringssvar, at de opfordrer til, at regeringen arbejder mere ambitiøst med yderligere beskyttelse af havmiljøet ud for de danske kyster.

- Det her har bragt de østjyske kommuner sammen, og det tænker jeg, myndighederne har godt af at se. De er ikke ene om at bestemme. Vi har også et fagligt fundament, og derfor går vi også efter at blive hørt, siger Jan Petersen.

Søren Egge Rasmussen, folketingsmedlem for Enhedslistens og medlem af folketingets klima- samt miljøudvalg, pointerer, at et rent havmiljø er essentielt for både bosætning og turisme.

Søren Egge Rasmussen mener ikke, at der skal etableres flere havbrug.
Søren Egge Rasmussen mener ikke, at der skal etableres flere havbrug. Foto: Pressefoto

- Vi skal ikke have flere havbrug. Vi skal tværtimod kigge på de havbrug, der er i forvejen og som ikke overholder de miljøregler, der er i EU. Man bør komme frem til at nedlægge nogle af de eksisterende havbrug, og der skal absolut ikke sættes nye havbrug op, siger han til TV2 ØSTJYLLAND. 

Regeringens udspil til en plan for fremtidens havmiljø, der lige nu er i høring, er ikke ambitiøs nok. Det mener en række østjyske kommuner, der i et høringssvar giver udtryk for, at der mangler både fokus på havmiljøets nuværende tilstand og konkrete løsninger.