Sundhedsakademi for ansatte i Silkeborg Kommune

Nyt sundhedsakademi skal tilbyde specialiserede uddannelser til medarbejderne i kommunens sundheds- og omsorgsafdeling.

Silkeborg Kommunes sundheds- og omsorgsafdeling har netop underskrevet en aftale med Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg om at etablere et nyt Sundhedsakademi.

Akademiet skal tilbyde generelle og specialiserede kurser og efteruddannelse til kommunens 1700 medarbejdere i Sundheds- og Omsorgsafdelingen.

- Målet med sundhedsakademiet er at sikre, at vi har de rette kompetencer og er på forkant i forhold til de nye opgaver, som vi får i afdelingen, fortæller chef for Sundheds- og Omsorgsafdelingen i Silkeborg Kommune Inge Bank i en pressemeddelelse.

Med det nye sundhedsakademi får Silkeborg én indgang til uddannelse inden for sundhed og omsorg.

- Det betyder, at vi kan samle og målrette kræfterne, køre tværfaglige uddannelsesforløb, og mulighederne for opkvalificering på dette område bliver mere overskuelige og hensigtsmæssige, siger Lone Gitz-Johansen, der er uddannelseschef hos SOSU Silkeborg.

Oprettelsen af det nye sundhedsakademi skyldes blandt andet, at flere og flere opgaver i disse år flytter sig fra sygehusene ud i hjemmeplejen i Sundheds- og Omsorgsafdelingen. Borgerne bliver udskrevet hurtigere eller kommer kun på sygehuset til ambulant behandling, og skal derfor modtage pleje i ejet hjem eller på de midlertidige pladser på plejecentrene.