Mand sigtet for narkohandel

En 39-årig mand risikerer op til 16 års fængsel for salg af narko. Han fremstilles fredag i grundlovsforhør i Århus.

Østjyllands Politi vil kun offentliggøre sparsomme oplysninger i sagen.

Ifølge politiet er der tale om en 39-årig mand, som er sigtet for salg af narkotika jævnfør straffelovens paragraf 191.

Den lyder:

<i>Den, som i strid med lovgivningen om euforiserende stoffer til et større antal personer eller mod betydeligt vederlag eller under andre særligt skærpende omstændigheder overdrager euforiserende stoffer, straffes med fængsel indtil 10 år. Angår overdragelsen en betydelig mængde særlig farligt eller skadeligt stof, eller har overdragelsen af et sådant stof i øvrigt haft en særlig farlig karakter, kan straffen stige til fængsel i 16 år.

Stk. 2. På samme måde straffes den, der i strid med lovgivningen om euforiserende stoffer indfører, udfører, køber, udleverer, modtager, fremstiller, forarbejder eller besidder sådanne stoffer med forsæt til at overdrage dem som nævnt i stk. 1.</i>

Manden fremstilles fredag eftermiddag i grundlovsforhør ved retten i Århus.

Her vil anklagemyndigheden anmode om, at grundlovsforhøret holdes for lukkede døre.

Politiet har ikke yderligere kommentarer i sagen.