Kirkerne skal kigges i kortene

Århusiansk professor kritiserer, at der ikke findes officielle tal for, hvor mange der bruger de danske folkekirker.

Den danske folkekirke har ikke pligt til at tælle, hvormange der bruger kirkens tilbud. Man kan altså ikke noget steds finde oplysninger om, om kirkerne er fulde eller tomme.

- Det er latterligt, at der ­ikke foreligger en ordentlig kirkesociologisk opregning, der på alle kanter dokumenterer kirken. Det er virkelig noget, ministeriet for­sømmer, siger teologiprofessor ved Aarhus Universitet Viggo Mortensen til Århus Stiftstidende.

- Vi mangler solid empirisk viden på feltet.

Han mener, at dokumen­tation er nødvendig for blandt andet at kunne forny kirken.

- Ved konferencer diskuterer man i dag ud i den blå luft uden talbasis. Derfor bliver det ideologisk ladede felter, der styrer processen og ikke sobre, objektive under­søgelser.

Viggo Mortensen mener, at kirken nu må indrette sig efter den virkelighed, den ­lever i.

- Det vil være naturligt, at de mekanismer, man bruger til at effektivisere andre
offentlige institutioner, også bringes i anvendelse over for kirken, siger Viggo Mortensen.

Det er ikke lykkedes Århus Stiftstidende at få en kommentar fra kirkeminister, Birthe Rønn Hornbech (V).