Uro om nye vindmølle-placeringer

Ørkenen på Anholt og andre dyrebare naturområder kan komme i farezonen, når staten udpeger placering til nye store testvindmøller.

En nærmere gennemgang af en bruttoliste på 67 områder udpeget af staten, vindmøllebranchen og kommunerne viser, at 46 af de potentielle placeringer ligger i beskyttet natur som hede, mose, eng eller fredskov.

Det gælder blandt andet Skagen Klitplantage og et andet område på Grenen, den fredede Ørkenen på Anholt, en lang række klitplantager langs den jyske vestkyst samt andre rekreative områder. Her kan man risikere at få placeret kæmpevindmøller på op til 250 meter.

En arbejdsgruppe fra en række forskellige ministerier skal i de kommende måneder tage stilling til bruttolisten, men i Danmarks Naturfredningsforening undrer man sig over, at de følsomme naturområder ikke for længst er strøget af listen.

- Her er tale om naturarealer, som vi ikke i vores vildeste fantasi kunne forestille os kunne komme i spil til sådanne industrianlæg, siger natur- og planmedarbejder Nora Skjernaa Hansen fra naturfredningsforeningen.

Formanden for arbejdsgruppen, kontorchef Elisabeth Gadegaard Wolstrup fra By- og Landskabsstyrelsen under Miljøministeriet, ønsker ikke at kommentere kritikken, men siger:

- Vi skal først i gang med at vurdere de enkelte områder nu og skille de arealer ud, som man kan arbejde videre med.

Staten har i forvejen udpeget Thy som hjemsted for et allerede meget omdiskuterede nationalt testcenter for vindmøller.

Kilde: Jyllands-Posten