Universitet ramt af lockout

Eksaminer aflyst for 250 studerende

Aarhus Universitet er også berørt af lockouten. Det drejer sig om skolen for klinikassistenter, tandplejere og kliniske tandteknikere. I alt er 50 undervisere lockoutet og 250 eksaminer for studerende er blevet aflyst. Hvis lockouten fortsætter, kan det få alvorlige konsekvenser.

- Hvis ikke vi får vores nuværende studerende eksamineret i takt med, at vi skal starte nye hold op, løber vi ret hurtigt ind i noget så banalt som pladsproblemer, siger skoleleder Hanne Mohr i en pressemeddelelse udsendt af Aarhus Universitet.

Lockouten kan også betyde, at de studerende ikke kan begynde på aftalte praktikophold.