Tjek belægningen på sygehusene

Århus Amt offentliggør nu, hvor mange patienter, der ligger på de enkelte afdelinger.

Amtets sygehuse har i de seneste dage været skarpt kritiseret for overbelægning på afdelingerne. Selv om politikerne siger, at der er tale om midlertidige problemer - sæsonudsving - så tager man nu konsekvensen af kritikken.

Fra i dag kan man på amtets hjemmeside se, hvor mange ledige senge og hvor mange patienter sygehusene har. Man gør også belægningsprocenten op og den gennemsnitlige indlæggelsestid. Og hjemmesiden bliver opdateret hver morgen klokken 7.

Dermed kan alle følge med i belægningsprocenten på de enkelte afdelinger, siger formanden for Sundhedsudvalget Carl Johan Rasmussen (S). Han understreger, at politikerne i den kommende periode vil følge udviklingen nøje.

Tjek selv <A href="http://www.aaa.dk/aaa/sus-soep_belaegningsprocent">belægningsprocenten</A>.