Sygehus hænger i tynd tråd

De er rod i økonomien, mener sundhedsministeriet

01:53

Jyderne må væbne sig med tålmodighed, inden de får et nyt supersygehus i Aarhus, skriver Politiken søndag.

Byggeriet skulle have været i gang allerede i midten af sidste år, men nu ved ingen, hvornår det bliver påbegyndt, på grund af rod i økonomien.

Foreløbig har Sundhedsministeriet truet med at trække det økonomiske grundlag for byggeriet væk, fordi ministeriet ikke tror på, at hospitalet kan opføres uden alvorlig risiko for, at budgettet bliver overskredet med mange millioner kroner.

En rapport fra rådgivningsfirmaet Cowi konkluderede så sent som i forrige uge, at byggeriet i sin nuværende form ikke vil kunne gennemføres, uden at økonomien vælter, skriver Politiken.

Derudover er Rigsrevisionen ved at se på byggeriet og har foreløbig i et såkaldt revisionsnotat stillet sig yderst kritisk over for, om det holder sig inden for budgettet og de aftalte rammer.

- Store dele af økonomien i projektet hviler ifølge det foreliggende materiale på falske præmisser, og det øger naturligvis risikoen for, at budgettet skrider undervejs«, siger Preben Melander, der er professor på Copenhagen Business School og blandt andet har specialiseret sig i offentlig styring og ledelse.

Ifølge Politiken har den socialdemokratiske rådsformand for Region Midtjylland, Bent Hansen, i flere år ignoreret instrukser fra Sundhedsministeriet om, at prisen for det nye hospital maksimalt måtte komme op på 6,35 milliarder kroner, fordi det var, hvad der var penge til. Alligevel fortsatte Bent Hansen med at instruere arkitekter og rådgivere i at planlægge et hospital til cirka 9 milliarder kroner.

Da Bent Hansen til sidst blev tvunget til at bøje sig, satte han sidste forår sine embedsmænd til på mindre end en måned at barbere over 2,6 milliarder kroner af hospitalsprojektet og præsentere Sundhedsministeriet for en spareplan, der skulle overholde budgettet.

Siden har regionen i breve til Sundhedsministeriet erkendt, at flere af elementerne i spareplanen næppe er »realisable«, skriver Piolitiken, ligesom regionen har indrømmet, at den tvivlede på holdbarheden i spareplanen, allerede da den præsenterede planen for ministeriet sidste forår.

Nu beskylder Sundhedsministeriet ifølge dokumenter regionen for at fifle med budgettet og for ikke at have sat nok penge af til uforudsete udgifter.

Bent Hansen, der også er formand for Danske Regioner, erkender
over for Politiken, at der hersker usikkerhed om økonomien.

-Vi ved godt, der er særligt fokus på det, og derfor er vi spot on på, at budgettet skal holdes. Kommer der nogen særlige udfordringer, må vi løse dem, siger han.

Bent Hansen beskylder dog samtidig både Sundhedsministeriet, Rigsrevisionen og Cowi for »ikke kun at gå med livrem, men også flere par seler« efter skandalen med byggeriet af DR Byen, hvor økonomien væltede.

Se indslag ovenfor