Nyt åndehul for dyr og borgere

Byghom Enge omdannes til rekreativt vådområde

Foto: Per Algreen

Maskiner er i øjeblikket ved at omdanne et 33 hektar stort område i Bygholm Enge ved Horsens til det første vådområde af sin slags i Danmark. Det skal være et attraktivt område for vandmiljø, dyr og planter, men vil også give nye rekreative muligheder for byens borgere.

8000 kubikmeter jord skal bruges til diger, som blandt andet skal sikre golfbanen mod oversvømmelser, når engene i perioder sættes under vand.

- Vi vil lave ekstra stier i områderne, så gående, løbere og cyklister kan nyde naturen mest muligt. Planen er desuden at lade køer græsse på områderne. Det vil skabe en varieret vegetation, som insekterne vil elske at gnaske i sig. Insekterne vil så igen være livretter for ænder og vadefugle, siger Tony Bygballe, Naturområdet i Horsens Kommune i en pressemeddelelse.

To vådområder i Horsens Kommune på i alt 75 hektar vil reducere udledningen af kvælstof til vandmiljøet med ni tons om året. I de næste fire år er målet på landsplan at reducere udledningen af kvælstof til vandmiljøet med over 1100 tons.