Misforståelse bag manglende redningsbåd

Alarmeringscentral på Bornholm misforstod besked fra Søværnets Operative Kommando i Aarhus, da redningsbåden i Grenaa skulle rykke ud

Det var en kommunikationsfejl mellem to redningstjenester, der var skyld i, at redningsbåden fra Grenaa aldrig kom i vandet, da to fiskere blev sejlet ned af et fragtskib ud for Djursland og druknede. Det fremgår af et notat om hændelsen, som Søværnets Operative Kommando (SOK) har fremsendt til Forsvarsministeriet.

Af notatet fremgår det, at SOK's Joint Rescue Coordination Centre (JRCC) i Aarhus i radiokommunikationen med Maritimt Overvågningscenter Syd (MOCS) i Almindingen på Bornholm, blev misforstået, da JRCC bad om at få alarmeret Farvandsvæsenets Redningsstation i Grenaa. MOCS opfatttede beskeden som om, JRCC allerede havde tilkaldt redningsbåden i Grenaa.

SOK vil nu undersøge, hvordan man kan undgå lignende misforståelser i fremtiden.

Det fremgår af et svar fra forsvarsministeren til flere folketingsmedlemmer, der havde stillet forsvarsministeriet spørgsmål i sagen, blandt andre ordfører Hans Kristian Skibby, der er valgt for Dansk Folkeparti i Horsens.

Læs hele notatet nedenfor:

"Den 18. januar 2011 kl. 22:46 bliver Maritime Overvågningscenter Syd af Joint Rescue Coordination Centre anmodet om at alarmere Grenå Redningsstation.

Maritime Overvågningscenter Syd har efterfølgende oplyst, at denne ordre fra Joint Rescue Coordination Centre blev opfattet som en erklæring om, at Joint Rescue Coordination Centre selv ville varetage alarmeringen af Grenå Redningsstation. Denne kommunikationsfejl resulterede i, at Grenå Redningsstation rent faktisk ikke blev alarmeret den 18. januar 2011 kl. 22:46, hvilket klart var hensigten.

Joint Rescue Coordination Centre erkender misforståelsen ca. 1 time senere, idet det ikke kan konstateres, at redningsstationens enheder har forladt Grenaa Havn. Grenå Redningsstation alarmeres herefter straks af Maritime Overvågningscenter Syd og begge redningsstationens enheder alarmeres den 18. januar 2011 kl. 23:54. Begge de overbordfaldne personer blev fundet den 19. januar 2011 kl. 00:02."

Om hændelsen konkluderer Søværnets Operative Kommando følgende:

- Da Søværnets Operative Kommando konstaterede, at der var sket en søulykke, var det klart hensigten at alarmere Grenå Redningsstation samtidig med indsættelse af øvrige redningsenheder. Som følge af en beklagelig kommunikationsfejl mellem Joint Rescue Coordination Centre og Maritime Overvågningscenter Syd, skete dette imidlertid ikke, og fejlen blev først opdaget godt en time efter det planlagte alarmeringstidspunkt. Søværnets Operative Kommando undersøger mulighederne for dels at minimere risikoen for menneskelige fejl, dels at etablere kontrolfunktioner, som hurtigere vil kunne opdage, at en alarmering ikke er kommet frem til modtageren. Yderligere vil Søværnets Operative Kommando tage sagen op i relevante fora, med henblik på at drøfte forholdene i sagen med øvrige bidragydere i søredningstjenesten.