Mere støtte til ø-landmænd

Fødevareministeren forhøjer støtten til landmænd på Samsø, Tunø og Anholt.

Landmændene på Samsø, Tunø og Anholt kan se frem til øget støtte fra Staten

Fødevareminister Mariann Fischer Boel (V) har netop besluttet at give landmændene på danske småøer en ekstra håndsrækning på godt en million kroner. Den særlige Ø-støtte, der hidtil har udgjort 430 kroner pr. hektar, forhøjes nu til 475 kroner pr. hektar.

Ø-støtten gives til landmænd på 31 danske øer uden fast forbindelse som kompensation for udgifter til færgetransport og for generelt at fremme beskæftigelsen og bosætningen på øerne.

- Jeg ønsker, at det fortsat skal være attraktivt at bo og drive landbrug på danske småøer. Livet på landet skal ikke være noget, der kun var engang, mener fødevareministeren.