Kvart milliard til tog i Østjylland

Nye tog til Grenaa skal køre på el

En milliard kroner skal fra næste år og hvert år fremover give forbedringer i den kollektive trafik i Danmark. Mange af de penge bliver sendt i retning mod Østjylland, og skal bruges til at elektrificere store dele af det regionale tognet.

Den nye aftale om kollektiv trafik afsætter 140 mio. kr. til indkøb af fire nye Desirotog, der skal køre på strækningen mellem Odder og Grenaa. De nye tog skal sættes ind på strækningen ind til Letbanen i Aarhus åbner i 2016.

Der er allerede etableret nye spor ved Aarhus banegård, så de to jernbaner kan kobles sammen, så snart de nye tog er anskaffet.

En strækning fra Odder til Grenaa
Når letbanen står færdig, skal Grenaabanen tilkobles ved Lystrup. For at undgå løsninger, hvor togene skal skifte mellem at køre på diesel og på strøm, er der afsat 100 mio. kr. til elektrificering af hele Grenaabanen.

Der skal altså opsættes master og køreledning på hele strækningen. Trafikaftalens parter forventer, at Odderbanen ligeledes elektrificeres af Region Midtjylland og Aarhus Kommune, så der fremover kan køre elektriske tog på hele strækningen.

I modsætning til Grenaabanen, der er en statsbane, er det Region Midtjylland, der står for driften af Odderbanen.

Trafikaftalen er indgået mellem Regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti. Aftalen sikrer også penge til blandt andet udbygning af cykelstier i Aarhus.