Koldt forår forsinker køer

Økologiske køer må blive inde

De økologiske køer må foreløbig nøjes med at drømme om frodige grønne enge - ligesom os andre. Og ja - billedet er desværre et arkivfoto.

Normalt skal økologiske køer på græs den 15. april. Men de meget kolde måneder, som vi har haft indtil nu, betyder, at køerne må vente med at komme ud, indtil jorden er frostfri og græsset i vækst. Det fortæller NaturErhvervstyrelsen under Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri.

Efter reglerne skal økologisk kvæg normalt have adgang til græsarealer i perioden fra 15. april til 1. november, hvis vejrforholdene og dyrenes fysiske kondition tillader det.

 

- Som det ser ud nu, betyder den kolde start på året, at markerne formentlig ikke er klar til afgræsning den 15. april. Derfor kan du vente med udbinding af dyrene til temperaturen er stigende, og der er vækst i græsset, skriver NaturErhversstyrelsen til de økologiske landmænd.

 

NaturErhvervstyrelsen forventer, at udbinding af køerne vil kunne ske senest 1. maj, og senest 15. maj for ungdyr, som skal være på arealerne hele døgnet.

 

- Hvornår udbindingen kan ske på den enkelte bedrift, vil som altid være en konkret vurdering af de lokale forhold og skal foretages løbende, så det sikres, at dyrene kommer ud på græs så snart som muligt, skriver styrelsen.