Jyske Banks grundlægger er død

Jyske Banks grundlægger Poul Norup er død. Han blev 78 år.

Jyske Banks første ordførende direktør, cand.jur. Poul Norup, er død.

Poul Norup startede sin erhvervskarriere i Varde Bank i 1941. Efter krigen gik turen til Amagerbanken i København, hvor han samtidig tog sin studentereksamen. Efter endt militærtjeneste genoptog Poul Norup karrieren i den finansielle sektor i Aarhus Privatbank samtidig med et jurastudie.

Efter sin juridiske embedseksamen var Poul Norup fem år i det daværende Banktilsyn, inden han i 1959 blev ansat som direktionssekretær i Silkeborg Bank. Her blev han direktør i 1960 for en bank med 35 medarbejdere, en filial samt en balance på 46 mio. kr.

Poul Norup var en af hovedarkitekterne bag de bestræbelser, der i 1967 førte til dannelsen af Jyske Bank ved en fusion mellem fire midtjyske banker. Poul Norup ledede herefter banken som ordførende direktør frem til sin pensionering i 1989. Sideløbende med stillingen som bankdirektør havde Poul Norup en række tillidshverv og sad bl.a. to perioder i Silkeborg Byråd, valgt for De Konservative.