Hver femte kræmmer snyder

ToldSkat overrasket over mange grove overtrædelser af lovgivningen på tre markeder.

Hver femte af 166 handlende på tre af sommerens kræmmermarkeder gjorde sig skyldig i grove overtrædelser af moms- og skattelovgivningen. Det er konklusionen hos ToldSkat Østjylland efter kontrolaktioner på de tre markeder.

Overtrædelserne drejede sig om uregistreret virksomhed, sort arbejdskraft og bevidst indsendelse af forkerte momsoplysninger. I det værste tilfælde var der tale om, at kræmmeren ikke betalte moms af en omsætning på over en million kr. Desuden fik 10 personer uretmæssigt dagpenge og 25 sociale ydelser, samtidig med de var beskæftiget på kræmmermarkedet.

Ifølge planlægningschef Søren V. Kristensen havde de fleste at kræmmerne handel som hovedbeskæftigelse.

- Derfor er vi også noget overraskede over de forholdsvis mange grove overtrædelser, siger han.