Golfklub slipper for moms

Undgår at betale millioner efter afgørelse

De B-aktier, der i 2006 var med til at skabe grundlaget for den eksklusive golfbane ved Stensballegaard nær Horsens, skal alligevel ikke belægges med 25 procent moms.

Det har Vestre Landsret afgjort i en sag, der kan få betydning for en lang række lignende projekter.

Helt kontant betyder dommen, at Stensballegaard Golf A/S, der ejer golfbanen, slipper for at skulle betale 2,1 millioner kroner tilbage til staten.

For at skaffe penge til det, der i 2010 blev udnævnt til "Verdens bedste nyanlagte golfbane", udstedte golfselskabet i 2006 en række B-aktier.

Normalt vil en sådan aktieudstedelse være momsfri, men Skat mente, at køberne af B-aktierne alene købte aktierne, fordi man skulle være aktionær for at have ret til at spille fast på banen, og så er der tale om en ydelse, der skal belægges med moms.

Golfselskabet solgte aktier for godt otte millioner kroner, og heraf krævede Skat så de 2,1 millioner kroner.

Landsskatteretten holdt med Skat, men golfselskabet indbragte sagen for landsretten.

Og det gav pote. Vestre Landsret har netop frifundet golfselskabet og tilkendt det 125.000 kroner til dækning af sagens omkostninger.

For at købe en B-aktie fik man ganske vist ret til at bruge banen, men man fik også pligt til at være medlem af Stensballegaard Golfklub, betale kontingent hertil og være aktivt medlem af Dansk Golfunion.

Landsretten lægger også vægt på, at aktierne var frit omsættelige, i modsætning til eksempelvis et indskud i en golfklub.

Desuden var tegningskursen sat højt under hensyntagen til værdierne i selskabet, og den udvikling, som golfsporten var inde i i 2006, gav en rimelig forventning om, at aktierne kunne stige i værdi.

Også andre end aktionærer har lov til at spille på den 27 huller lange bane.