Flygtning kom med dødstrusler

En beboer på flygtningecenteret i Randers truede personalet på livet, fordi han skulle forflyttes.