Den grove vold i Randers halveret

Statistikken taler sit tydelige sprog. Antallet af grove voldsepisoder i Randers er halveret.

Foto: Colourbox

I hele 2004 modtog Randers Politi 24 anmeldelser om grov vold. Det er mere end en halvering i forhold til året før.Tallene vækker glæde på politigården.

- Jamen, det er jo meget positivt. Der i det hele taget en klar tendens til at antallet af voldsepisoder er faldende set hen over de sidste mange år, siger kriminalinspektør Børge Fransen til TV2 / ØSTJYLLAND.

Også antallet af sager om "almindelig vold" efter straffelovens paragraf 244 er faldet. Der er 257 anmeldelser mod 279 året før. Politiet havde bekæmpelse af vold som særligt indsatsområde i 2004, og målet var at få flere sager opklaret.