Borgmestre vil have tre spor

Sender fælles brev til transportministeren

De har sagt det så mange gange før, og nu siger de det igen.

Denne gang i et brev til transportminister Magnus Heunicke (S).

Der er tale om et ønske fra de østjyske borgmestre om at udvide motorvejen E45 fra to til spor i hver retning.

I et nyt brev til transportministeren, som er underskrevet af samtlige østjyske borgmestre, bliver der appelleret til, at en udvidelse af motorvejen vil få stor betydning for hele Østjylland.

Brevet er netop sendt af sted, fordi regeringen i sin nye vækstpakke har afsat 2,5 milliarder kroner til infrastruktur. Penge, som de 10 borgmestre håber at få del i:

- Som det er dig bekendt, har borgmestrene i hele Business Region Aarhus igennem flere år opfordret Regering og Folketing for at få udvidet E45 fra Randers i nord til Vejle i syd til seks spor. Det har vi gjort, da vi har kunnet se de stigende trængselsproblemer på det der i mere end 40 år har været rygraden i den vestdanske infrastruktur, ikke mindst den østjyske byregion. Vi finder derfor, at tiden i allerhøjeste grad er moden til, at sætte handling bag ordene, skriver borgmestrene i brevet.

Borgmestrene peger i brevet på, at en udvidelse af motorvejen vil "levere et afgørende bidrag til udviklingen af Danmark" og betegner det som en "hastesag".