Boligselskab i kamp for opsigelser

Brabrand Boligforening kæmper videre, selv om foreningen har tabt tre ud af fire sager om udsmidning af familier med kriminelle børn.

Brabrand Boligforening fortsætter kampen for at få smidt familier med kriminelle børn ud af deres lejligheder i Gellerup-kvarteret i det vestlige Århus.

Efter at boligretten i Århus har afsagt dom mod den fjerde familie, har boligforeningen dog med beklagelse valgt at tage denne dom til efterretning.

I tre af fire sager, hvor der er faldet dom, har boligretten afvist at smide familierne på gaden. I den ene sag, hvor familien er dømt til udsmidning til sommer, har familien selv anket afgørelsen.

I den seneste sag ønskede boligforeningen en familie smidt ud på grund af en 14-årig søns røverier i boligområdet. Men her fandt boligretten det ikke bevist, hvad drengen - der var under den kriminelle lavalder - havde deltaget i. /ritzau/