Århus-professor udnævnt

Lungeprofessor fra Århus udnævnt til en af de mest indflydelsesrige poster indenfor lungemedicin.

<DIV class=broedtekst>
Professor, overlæge, Ronald Dahl, Lungemedicinsk Afdeling B, på Århus Kommunehospital, er blevet udnævnt til præsident for European Respiratory Society, ERS, der er en sammenslutning af læger og forskere, der beskæftiger sig med lungesygdomme, oplyser Århus Amt.Sammenslutningen, der har 6000 medlemmer fordelt på 90 lande, arbejder for fremme af behandling, pleje, forskning og udvikling inden for dette felt, og har eksempelvis været en betydende aktør i debatten om forbud mod tobaksreklamer, der resulterede i fælles-europæisk forbud mod disse reklamer. Når den 57-årige professor fra Lungemedicinsk Afdeling på Århus Kommunehospital i 2004 overtager posten som præsident for ERS, vil han besidde en position, der regnes for at være en af de mest indflydelsesrige indenfor lungemedicin.

<A href="http:///" target=_top></A>
<A href="http:///" target=_top></A>
<A href="http:///" target=_top></A>
</DIV>