Århus kommune kludrer med regningerne

Århus kommune står bag en række fejlagtige opkrævninger for børnepasning. Nyt EDB-system får skylden.

Nogle har fået en regning, der er dobbelt så stor, som den skulle være. Andre har fået en opkrævning, hvor der står nul kroner i specifikationen, men det rigtige beløb står i betalingsfeltet.

Det skriver Århus Stiftstidende torsdag

Fejlene skyldes blandt andet, at kommunen har været nødt til at gå over til et nyt edb-system midt i sommerferieperioden.

Det nye EDB-system er indført på grund af den nye ordning med modulpasning, hvor forældre nu selv kan vælge, hvor mange timer deres barn skal passes. Det medfører mere individuelle regninger og altså fejl.

- Det er faktisk godt 33.000 børns registrering, der er blevet ændret, så jeg mener, vi er sluppet forholdsvis godt igennem omlægningen. Vi kunne have frygtet, at det ville gå langt værre, siger Vibeke Berthelsen, souschef i Pladsanvisningen ved Århus kommune.

<a href="http://www.aarhuskommune.dk/view/forside/view_col1_forsideliste?_page=nyhed/3738629" target="_blank">Klik her og se kommunens kommentar til fejlene.</a>