Århus Kommune hurtig til byggesager

Århus er den kommune i Østjylland, der bruger kortest tid på at afgøre, om en bygherre kan få tilladelse til et projekt.

Mens kritikken hagler ned over adskillige østjyske kommuner for langsommelig behandling af byggesager, så kan embedsmænd og rådmand på rådhuset i Århus bryste sig af at være hurtig med tilladelserne.
Dokumentationen er en undersøgelse, som Dansk Byggeri har offentliggjort. Den viser, at hvis for eksempel en parcelhusejer i Århus søger om tilladelse til en ny carport, så får hun ofte svar indenfor en uge, hvis ansøgningen er i orden.
I gennemsnit bruger forvaltningen 3-4 uger på at behandle ansøgningerne om byggetilladelse.
Rådmanden for Teknik og Miljø, Peter Thyssen, er godt tilfreds med, at Århus ligger pænt placeret i sammenligning med andre kommuner.
- I de komplicerede sager, må man leve med en lidt længere sagsbehandling, og det er selvfølgelig irriterende for de personer, der gerne vil have gennemført et projekt. Men vi skal jo overholde lovgivningen, hvad angår frister, nabohøringer og så videre, siger rådmand Peter Thyssen.