98 mio. kr til supercykelsti

Ny supercykelsti mellem Midtbyen og Lisbjerg

Aarhus kommune kan nu anlægge supercykelstier for næsten 100 mio. kr. 

Aarhus kommune har længe ønsket sig, at forbinde Midtbyen med det nye hospital i Skejby og Lisbjerg-området for at styrke cyklens andel af transporten - med særligt fokus på bolig-arbejdstrafikken. 

I dag har regeringen landet en aftale der er med til at sikre finansieringen.  

- Som aarhusianer i Folketinget er det særligt tilfredsstillende, når vi med dagens aftale får sikret et net af højklassede cykelruter i Aarhus. Vi får nu bundet Midtbyen, universitetet, tætte boligkomplekser og sygehuset sammen trafiksikkert, miljøvenligt og attraktivt, siger SF's trafikordfører Jonas Dahl.   

21.000 cyklister i døgnet

Supercykelstierne fokus er, at de skal være trafiksikre og attraktive alternativer. Med 21.000 cyklister i døgnet på de mest befærdede strækninger, sættes der store krav til ordentlig belysning, gode belægninger og gode cykelparkeringsforhold.

Hvis flere tager cyklen, er det til gavn for både miljø, klima og sundhed.  

- Supercykelstiernes placering op af letbanen, kommer til at spille en væsentligrolle i pendlertrafikken. Det bliver nu mere attraktivt at tage dele af ens rute på cykel, hvilket er en stor fordel for klima- og miljø. Jeg er stolt af hele det aarhusianske infrastrukturprojekt, som går forrest i et klima- og miljøvenligt perspektiv, siger SF's trafikordfører Jonas Dahl.