Vil have brandskole undersøgt for giftigt stof

Regionen vil ikke undersøge området yderligere, men nu kaster aarhusianske politikere sig ind i sagen.

Det skal tjekkes, hvor stort problemet er med det giftige stof PFOS ved Østjyllands Brandvæsens brandskole i Skejby.

Det mener flere sider af byrådet i Aarhus, efter det er kommet frem, at der sandsynligvis er PFOS-forurening i jorden under brandvæsenets øvelsesareal, der har været brugt siden 1966.

Brandskolen er en af 145 lokaliteter, som Danske Regioner har udpeget til at blive undersøgt nærmere efter store fund af det sundhedsskadelige stof PFOS i Korsør.

I foråret kom det nemlig frem, at det giftige stof - som tidligere blev brugt i brandskum - havde spredt sig fra en brandskole i Korsør til en mark, og 118 børn og voksne har fået målt store mængder PFOS i deres blod, efter de har spist kød fra kvæg, som var forgiftede med fluorstoffet.

Men selvom brandskolen i det nordlige Aarhus er på listen, så har Region Midtjylland vurderet, at der ikke er fare på færde i forhold til vandkvaliteten, hvilket gør at Region Midtjylland ikke foretager sig yderligere.

VIDEO: Brandskolen i Skejby.

Lokalpolitikere vil have undersøgt området alligevel

Men lørdag bad Enhedslisten i Aarhus Kommune om, at borgmester Jacob Bundsgaard (S) sætter sagen på byrådets dagsorden.

Ifølge partiet bør der iværksættes en undersøgelse af PFOS-forekomst på Aarhus Brandskoles areal.

- Kommunen skal da afklare, om kommunen har forurenet. Jeg har siddet mange år i beredskabskommissionen og været godt tilfreds med, at vi har en brandskole, men når vi opdager, at der er det her problem, så må man da lige kigge efter, om vi sviner, siger Viggo Jonasen, medlem af Teknisk Udvalg i Aarhus Kommune for Enhedslisten.

quote Når vi opdager, at der er det her problem, så må man da lige kigge efter, om vi sviner.

Viggo Jonasen, medlem af Teknisk Udvalg i Aarhus Kommune for Enhedslisten

Han bakkes op af Venstres udvalgsmedlem Gert Bjerregaard.

- Jeg synes, at vi skal have udtaget nogle prøver af arealet, så vi har fuldstændig sikkerhed for, at der ikke er forurening. For er der det, så skal vi have renset det op, siger Gert Bjerregaard, medlem af Teknisk Udvalg i Aarhus Kommune (V).

Det er Aarhus Kommune, der ejer jorden på Kirstinesmindevej lige nord for AUH, som Østjyllands Brandvæsen lejer.

Og i 2024 forlader brandfolkene det kommunale areal for at indtage et nyt øvelsesareal på Bautavej i Aarhus Vest.

- Når brandvæsenet flytter væk derfra, så overtager Aarhus Kommune igen arealet, og jeg tror, vi påtænker at skulle have boliger på arealet, og så ville det være dumt at stå med en grund, der er forurenet, siger Gert Bjerregaard, medlem af Teknisk Udvalg i Aarhus Kommune for Venstre.

Vil bare være sikker på, at forureningen ikke får konsekvenser

For Enhedslisten-politikeren Viggo Jonasen er det vigtigt, at man er helt sikker på, at man har afdækket alle forureningens mulige konsekvenser.

- Regnvand har det med at være mange år om at sive ned og blive til grundvand, og derfor skal man være nogenlunde sikker på, at forureningen ikke siver ned, siger Viggo Jonasen, medlem af Teknisk Udvalg i Aarhus Kommune for Enhedslisten.

Han mener dog ikke, at man skal bruge unødvendigt mange ressourcer på en eventuel undersøgelse.

-  Man skal ikke gøre mere, end problemerne tilsiger, men man skal på den anden side heller ikke lade være, så det efterlades til vores børnebørn at finde ud af, at vi skulle have gjort det, siger Viggo Jonasen (EL) til TV2 ØSTJYLLAND.

- Jeg regner med, at man i første omgang kommer med en redegørelse for, hvad vi rent faktisk ved, og dernæst vurderer, hvor meget en undersøgelse i givet fald skal bestå i. Man skal selvfølgelig ikke give sig til at grave det hele væk, hvis man ved at bore kan se, at der ikke er nogen udsivning, siger han.