Må alle sælge panserglas? Det spørgsmål er nu afgjort ved retten

Hinnerup-virksomheden PanzerGlass A/S har fået medhold i Sø- og Handelsretten i en sag om uretmæssig brug af ordet "panserglas".

Må alle og enhver sælge skærmbeskyttelse til smartphones og kalde det "panserglas"?

Nej, siger Sø- og Handelsretten, der har afsagt dom i en sag mellem Hinnerup-virksomheden PanzerGlass A/S på den ene side og virksomhederne TechAmmo Aps og Selek Danmark Aps på den anden side.

PanzerGlass A/S lagde i 2020 sag an mod de to virksomheder for at forbyde dem at bruge "panserglas" i forbindelse med salg og markedsføring af beskyttelsescovers og beskyttelsesfilm til laptops, mobiltelefoner, smartphones, internettelefoner og tablets.

Og det har Sø- og Handelsretten med en dom nu givet virksomheden ret i.

Panserglas er et varemærke

Sø- og Handelsretten vurderer, at selvom "panserglas" er et almindeligt ord, så er ordet et varemærke for visse skærmbeskyttelsesprodukter.

Det skyldes, at 'PanzerGlass' er registreret som et EU-varemærke, og at den registrering vil blive efterladt værdiløs og være illusorisk, hvis andre virksomheder bruger "panserglas" som en generel betegnelse for skærmbeskyttelsesprodukter, skriver Patent- og Varemærkestyrelsen i en pressemeddelelse.

Endelig vurderer retten, at det ikke er tilstrækkeligt dokumenteret, at 'panserglas' er udvandet som varemærke og blevet til en generel betegnelse.

- Sagen her er et godt eksempel på, at et varemærke kan have stor værdi for en virksomhed. Samtidig viser sagen, at en registreret rettighed er et godt grundlag for at håndhæve ens rettighed og beskytte den investering, man har foretaget, siger Henriette Vængesgaard Rasch, varemærkechef i Patent- og Varemærkestyrelsen.

Modpart skal betale sagsomkostninger

Virksomheden PanzerGlass, der blev startet i Hinnerup i 2013, har medarbejdere på 63 forskellige markeder i hele verden.

Ifølge mediet Finans præsterede PanzerGlass i 2020 et overskud på 29,4 mio. kr. efter skat.

Det er det største overskud i virksomhedens levetid og næsten en fordobling i forhold til 2019, hvor overskuddet lå på 16,9 mio. kr.

TechAmmo Aps og Selek Danmark skal tilsammen betale mere end en kvart million kroner til PanzerGlass A/S i sagsomkostninger.

Dommen er afsagt den 30. august 2021 og kan ankes til Landsretten indtil fire uger fra domsafsigelsen.